All for Joomla All for Webmasters

Piesne zo stíšení

„Veľmi rád vyjadrujem svoje myšlienky formou piesni, lebo mám rád hudbu aj text. Uvedomujem si, že touto formou sa dá veľa vecí odkázať, a tak keď mám niečo na srdci zložím pieseň, alebo skladbu.

Piesne na tomto CD zachytávajú život pracovníkov detského domova, ktorí vyznávajú kresťanské hodnoty a tiež sa podľa nich snažia žiť a konať. Niektoré piesne som zložil priamo počas pôsobenia v detskom domove a niektoré som už mal skôr, ale považoval som za vhodné použiť ich na tomto CD.

Žijeme život, ktorý je plný skúšok, bojov, ale aj víťazstiev, radosti, lásky a aj odpúšťania.

Nech vám sú tieto piesne inšpiráciou na ceste za Bohom a aj pri práci pre Neho.

Nech je On oslávený.“

Miloš Senko 
(autor textu a hudby)

Sponzoring

Podporujú nás – Spolupráca

 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave, Oddelenie sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
 • Úrad Trnavského samosprávneho kraja – Odbor sociálnej pomoci
 • Obecný úrad Jelka
 • Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar o.z.
 • Návrat o.z.
 • Fórum riaditeľov detských domovov
 • Nadácia SPP
 • Nadácia Espérance
 • Medzinárodná spoločnosť výchovných komunít FICE – Národná sekcia v Slovenskej republike
 • Združenie zástupcov neštátnych detských domovov
 • Diagnostické centrum pre mládež, Záhorská Bystrica
 • Diagnostické centrum pre deti, Bratislava
 • Obvodné oddelenie PZ Jelka
 • Kontaktmission, Deutchland
 • Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista, Bratislava
 • Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
 • MRE Házasság és Családsegítő Szolgálata, Budapest
 • Poliklinika v Jelke
 • Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša v Galante
 • Centrum pedagogicko-psychologickeho poradenstva a prevencie v Galante
 • Špeciálno-pedagogická poradňa v Galante
 • Notársky úrad, Galanta
 • Rôzne právnické a fyzické osoby

Možnosti pomoci

Morálna podpora
 
Finančná pomoc / 
číslo účtu:  0200231698/0900
 
Materiálna pomoc ( školské potreby, hračky, nábytok, športové potreby, knihy, elektrotechnika, oblečenie, atď.)
 
2 % daň

„Lebo hladný som bol, a dali ste mi jesť; bol som smädný, a dali ste mi piť; prišiel som ako cudzinec, a prijali ste ma; bol som nahý, a zaodeli ste ma; bol som nemocný, a navštívili ste ma; bol som vo väzení, a prišli ste ku mne.“
(Matúš, 25:35-36)

Kontakt

Dom Dobrého Pastiera (SK)
Jó Pásztor Háza (HU)
Das Haus des Guten Hirten (DE)

Hlavná ulica 159/2
925 23 Jelka. Slovensko

tel.: +421 031 7876 488
fax: +421 031 7876 507
mob: +421 903 416 244
e-mail: dobrypastierno@gmail.com