All for Joomla All for Webmasters

Rok 2021

Činnosti a aktivity pre deti v roku 2021 boli nasledovné:

 Preventívne, sociálno-výchovné a edukatívno-rekreačné činnosti v samostatnej
skupine
 Individuálne rozhovory a relaxačné činnosti v PNR a v samostatnej skupine
 Veľkonočné prázdniny – umelecko-folklórne a spirituálne činnosti
 Deň detí v Centre pre deti a rodiny, TopStar – hry a aktivity v exteriéri CDR
 Návšteva cukrárne v Jelke
 Letné športové aktivity na dvore CDR (futbal, kúpanie v bazéne, olympiáda, KUBB) a
v telocvični
 Letné tábory pre deti v Detskej misie (Častá, Rekreačné stredisko Prameň)
 Obecný deň – koncert – Ako prví sa predstavili miestni interpreti populárnych piesní.
Po nich nasledoval hodinový akustický koncert známeho maďarského speváka
Caramela, ktorý vo svojom repertoári zaspieval staré aj nové hity. O zmenu
hudobného žánru sa postaral slovenský raper Kali so svojim hosťom Petrom Pannom.
 Vychádzky v okolí, výlet k Dunaju
 Mikulášska oslava v PNR a v samostatnej skupine
 Vianočná slávnosť v CDR (online Vianoce)
 Nedeľné stretnutia – stíšenia v CDR
 Domáce kino v samostatnej skupine a v PNR

Vzdelávanie zamestnancov v roku 2021

Pomocou supervízií a vzdelávania zamestnancov sme postupne zvyšovali odbornosť
odborných zamestnancov, vychovávateľov a profesionálnych náhradných rodičov. V roku
2021 zamestnanci CDR individuálne absolvovali aj vzdelávanie v nasl. oblastiach: grooming,
spirituálna výchova, traumatizácia v detstve, obchodovanie s ľuďmi. Spolupracovali sme s
rôznymi inštitúciami, ako napr. Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a
prevenciu kriminality, SPDDD Úsmev ako dar, IPČKO, Národné koordinačné stredisko pre

riešenie problematiky násilia na deťoch. Cieľom vzdelávaní vždy bolo premeniť informácie
na vedomosti, vedomosti na porozumenie a porozumenie na činy. Zistili sme, že včasná a
objektívna sebapercepcia a autoevalvácia v oblasti starostlivosti o deti pomôže skvalitniť našu
prácu. Štrukturovanie problémovej situácie v oblasti výchovy a starostlivosti o deti
v náhradnej starostlivosti si vyžaduje permanentné a intencionálne vzdelávanie a preto
odborný rast zamestnancov v zmysle celoživotného vzdelávania je prioritou nášho zariadenia.
Slovné hodnotenie po každom vzdelávaní vždy bolo realizované pomocou spätnej väzby
(feedback). Našim mottom bolo: „Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre
iných.“ (Albert Einstein)