All for Joomla All for Webmasters

Piesne zo stíšení

„Veľmi rád vyjadrujem svoje myšlienky formou piesni, lebo mám rád hudbu aj text. Uvedomujem si, že touto formou sa dá veľa vecí odkázať, a tak keď mám niečo na srdci zložím pieseň, alebo skladbu.

Piesne na tomto CD zachytávajú život pracovníkov detského domova, ktorí vyznávajú kresťanské hodnoty a tiež sa podľa nich snažia žiť a konať. Niektoré piesne som zložil priamo počas pôsobenia v detskom domove a niektoré som už mal skôr, ale považoval som za vhodné použiť ich na tomto CD.

Žijeme život, ktorý je plný skúšok, bojov, ale aj víťazstiev, radosti, lásky a aj odpúšťania.

Nech vám sú tieto piesne inšpiráciou na ceste za Bohom a aj pri práci pre Neho.

Nech je On oslávený.“

Miloš Senko 
(autor textu a hudby)

Rok 2021

Činnosti a aktivity pre deti v roku 2021 boli nasledovné:

 Preventívne, sociálno-výchovné a edukatívno-rekreačné činnosti v samostatnej
skupine
 Individuálne rozhovory a relaxačné činnosti v PNR a v samostatnej skupine
 Veľkonočné prázdniny – umelecko-folklórne a spirituálne činnosti
 Deň detí v Centre pre deti a rodiny, TopStar – hry a aktivity v exteriéri CDR
 Návšteva cukrárne v Jelke
 Letné športové aktivity na dvore CDR (futbal, kúpanie v bazéne, olympiáda, KUBB) a
v telocvični
 Letné tábory pre deti v Detskej misie (Častá, Rekreačné stredisko Prameň)
 Obecný deň – koncert – Ako prví sa predstavili miestni interpreti populárnych piesní.
Po nich nasledoval hodinový akustický koncert známeho maďarského speváka
Caramela, ktorý vo svojom repertoári zaspieval staré aj nové hity. O zmenu
hudobného žánru sa postaral slovenský raper Kali so svojim hosťom Petrom Pannom.
 Vychádzky v okolí, výlet k Dunaju
 Mikulášska oslava v PNR a v samostatnej skupine
 Vianočná slávnosť v CDR (online Vianoce)
 Nedeľné stretnutia – stíšenia v CDR
 Domáce kino v samostatnej skupine a v PNR

Vzdelávanie zamestnancov v roku 2021

Pomocou supervízií a vzdelávania zamestnancov sme postupne zvyšovali odbornosť
odborných zamestnancov, vychovávateľov a profesionálnych náhradných rodičov. V roku
2021 zamestnanci CDR individuálne absolvovali aj vzdelávanie v nasl. oblastiach: grooming,
spirituálna výchova, traumatizácia v detstve, obchodovanie s ľuďmi. Spolupracovali sme s
rôznymi inštitúciami, ako napr. Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a
prevenciu kriminality, SPDDD Úsmev ako dar, IPČKO, Národné koordinačné stredisko pre

riešenie problematiky násilia na deťoch. Cieľom vzdelávaní vždy bolo premeniť informácie
na vedomosti, vedomosti na porozumenie a porozumenie na činy. Zistili sme, že včasná a
objektívna sebapercepcia a autoevalvácia v oblasti starostlivosti o deti pomôže skvalitniť našu
prácu. Štrukturovanie problémovej situácie v oblasti výchovy a starostlivosti o deti
v náhradnej starostlivosti si vyžaduje permanentné a intencionálne vzdelávanie a preto
odborný rast zamestnancov v zmysle celoživotného vzdelávania je prioritou nášho zariadenia.
Slovné hodnotenie po každom vzdelávaní vždy bolo realizované pomocou spätnej väzby
(feedback). Našim mottom bolo: „Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre
iných.“ (Albert Einstein)

Možnosti pomoci

Morálna podpora
 
Finančná pomoc / 
číslo účtu:  0200231698/0900
 
Materiálna pomoc ( školské potreby, hračky, nábytok, športové potreby, knihy, elektrotechnika, oblečenie, atď.)
 
2 % daň

„Lebo hladný som bol, a dali ste mi jesť; bol som smädný, a dali ste mi piť; prišiel som ako cudzinec, a prijali ste ma; bol som nahý, a zaodeli ste ma; bol som nemocný, a navštívili ste ma; bol som vo väzení, a prišli ste ku mne.“
(Matúš, 25:35-36)

Kontakt

Dom Dobrého Pastiera (SK)
Jó Pásztor Háza (HU)
Das Haus des Guten Hirten (DE)

Hlavná ulica 159/2
925 23 Jelka. Slovensko

tel.: +421 031 7876 488
fax: +421 031 7876 507
mob: +421 903 416 244
e-mail: dobrypastierno@gmail.com