All for Joomla All for Webmasters

Rok 2012

Spoločné kultúrne a športové podujatia, výlety v roku 2012:

 • Prechádzky v zimnej prírode
 • Výlet do Bratislavy – Devín, plavba loďou, turistika
 • Letný výlet profesionálnej rodiny /Vysoké Tatry- Starý Smokovec, Chorvátsko – Krk/
 • 30. benefičný koncert v Bratislave – Úsmev ako dar /december, Incheba Expo Aréna/
 • Topstar – hľadanie mladých umelcov v detskom domove, karneval
 • Mikulášska oslava v detskom domove
 • Veľkonočné a vianočné prázdniny
 • Vianočná slávnosť v detskom domove /návšteva starostu obce a prednostky úradu/
 • Výchova k manželstvu a rodičovstvu – matrimoniagogika pre mládež /spoločné aktivity, hrové vyučovanie/
 • Výlet v Jelke /vodný mlyn/
 • Letný stanový tábor v Jelke
 • Letná olympiáda – športové preteky
 • Výlety: Bojnice, Baňa Cigeľ, Lednice, Valtice,
 • Nedeľné rodinné stretnutia v Detskom domove
 • Návšteva kúpaliska
 • Letné tábory /Bublina o.z. Stará Tura – Detská misia Častá, Súrodenecký tábor – Račková dolina/
 • Uctenie si pamiatky zosnulých na cintorínoch, vrátane príbuzných detí
 • Spomienka na zakladateľa detského domova
 • Návštevy z Nemecka a z Maďarska
 • Účasť na futbalových zápasoch
 • Návštevy sponzorov v detskom domove
 • Koncerty /Bernolákovo, Jelka/
 • Detská misia – korešpondencia mladých, víkendové pobyty

Konferencie, fóra, semináre, prednášky a ďalšie vzdelávanie, na ktorých sa zástupcovia (príp. zamestnanci) detského domova zúčastnili:

 • Fórum riaditeľov detských domovov
 • Združenie zástupcov neštátnych detských domovov
 • Častá – Papiernička, „Mosty v sociálnoprávnej ochrane“ – medzinárodná konferencie
 • FICE – Medzinárodná spoločnosť výchovných komunít (PdF UK v Bratislave)
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny – informačné stretnutie riaditeľov
 • Rada školy a MŠ v Jelke
 • Psychoterapia – Attachment – Psychotraumatológia /Medzinárodná konferencia v Trenčíne/
 • Prenatálne dieťa /Medzinárodná konferencia/
 • DC pre mládež – FICE konferencia „A – ako agresia“
 • MPC Nitra /Kvalifikačné vzdelávanie pre vychovávateľov a pedagogických asistentov/
 • MPC Bratislava /Kvalifikačné vzdelávanie v odbore špeciálna pedagogika pre vychovávateľov a pedagogických asistentov/
 • PdF UK v Bratislave /univerzitné vzdelávanie v odbore soc. pedagogika a vychovávateľstvo/
 • PdF TU v Trnave /univerzitné vzdelávanie v odbore soc. pedagogika a vychovávateľstvo – rigorózne konanie/
 • Pracovné stretnutie pre odborných pracovníkov detských domovov