All for Joomla All for Webmasters

Piesne zo stíšení

„Veľmi rád vyjadrujem svoje myšlienky formou piesni, lebo mám rád hudbu aj text. Uvedomujem si, že touto formou sa dá veľa vecí odkázať, a tak keď mám niečo na srdci zložím pieseň, alebo skladbu.

Piesne na tomto CD zachytávajú život pracovníkov detského domova, ktorí vyznávajú kresťanské hodnoty a tiež sa podľa nich snažia žiť a konať. Niektoré piesne som zložil priamo počas pôsobenia v detskom domove a niektoré som už mal skôr, ale považoval som za vhodné použiť ich na tomto CD.

Žijeme život, ktorý je plný skúšok, bojov, ale aj víťazstiev, radosti, lásky a aj odpúšťania.

Nech vám sú tieto piesne inšpiráciou na ceste za Bohom a aj pri práci pre Neho.

Nech je On oslávený.“

Miloš Senko 
(autor textu a hudby)

Rok 2012

Spoločné kultúrne a športové podujatia, výlety v roku 2012:

 • Prechádzky v zimnej prírode
 • Výlet do Bratislavy – Devín, plavba loďou, turistika
 • Letný výlet profesionálnej rodiny /Vysoké Tatry- Starý Smokovec, Chorvátsko – Krk/
 • 30. benefičný koncert v Bratislave – Úsmev ako dar /december, Incheba Expo Aréna/
 • Topstar – hľadanie mladých umelcov v detskom domove, karneval
 • Mikulášska oslava v detskom domove
 • Veľkonočné a vianočné prázdniny
 • Vianočná slávnosť v detskom domove /návšteva starostu obce a prednostky úradu/
 • Výchova k manželstvu a rodičovstvu – matrimoniagogika pre mládež /spoločné aktivity, hrové vyučovanie/
 • Výlet v Jelke /vodný mlyn/
 • Letný stanový tábor v Jelke
 • Letná olympiáda – športové preteky
 • Výlety: Bojnice, Baňa Cigeľ, Lednice, Valtice,
 • Nedeľné rodinné stretnutia v Detskom domove
 • Návšteva kúpaliska
 • Letné tábory /Bublina o.z. Stará Tura – Detská misia Častá, Súrodenecký tábor – Račková dolina/
 • Uctenie si pamiatky zosnulých na cintorínoch, vrátane príbuzných detí
 • Spomienka na zakladateľa detského domova
 • Návštevy z Nemecka a z Maďarska
 • Účasť na futbalových zápasoch
 • Návštevy sponzorov v detskom domove
 • Koncerty /Bernolákovo, Jelka/
 • Detská misia – korešpondencia mladých, víkendové pobyty

Konferencie, fóra, semináre, prednášky a ďalšie vzdelávanie, na ktorých sa zástupcovia (príp. zamestnanci) detského domova zúčastnili:

 • Fórum riaditeľov detských domovov
 • Združenie zástupcov neštátnych detských domovov
 • Častá – Papiernička, „Mosty v sociálnoprávnej ochrane“ – medzinárodná konferencie
 • FICE – Medzinárodná spoločnosť výchovných komunít (PdF UK v Bratislave)
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny – informačné stretnutie riaditeľov
 • Rada školy a MŠ v Jelke
 • Psychoterapia – Attachment – Psychotraumatológia /Medzinárodná konferencia v Trenčíne/
 • Prenatálne dieťa /Medzinárodná konferencia/
 • DC pre mládež – FICE konferencia „A – ako agresia“
 • MPC Nitra /Kvalifikačné vzdelávanie pre vychovávateľov a pedagogických asistentov/
 • MPC Bratislava /Kvalifikačné vzdelávanie v odbore špeciálna pedagogika pre vychovávateľov a pedagogických asistentov/
 • PdF UK v Bratislave /univerzitné vzdelávanie v odbore soc. pedagogika a vychovávateľstvo/
 • PdF TU v Trnave /univerzitné vzdelávanie v odbore soc. pedagogika a vychovávateľstvo – rigorózne konanie/
 • Pracovné stretnutie pre odborných pracovníkov detských domovov

Možnosti pomoci

Morálna podpora
 
Finančná pomoc / 
číslo účtu:  0200231698/0900
 
Materiálna pomoc ( školské potreby, hračky, nábytok, športové potreby, knihy, elektrotechnika, oblečenie, atď.)
 
2 % daň

„Lebo hladný som bol, a dali ste mi jesť; bol som smädný, a dali ste mi piť; prišiel som ako cudzinec, a prijali ste ma; bol som nahý, a zaodeli ste ma; bol som nemocný, a navštívili ste ma; bol som vo väzení, a prišli ste ku mne.“
(Matúš, 25:35-36)

Kontakt

Dom Dobrého Pastiera (SK)
Jó Pásztor Háza (HU)
Das Haus des Guten Hirten (DE)

Hlavná ulica 159/2
925 23 Jelka. Slovensko

tel.: +421 031 7876 488
fax: +421 031 7876 507
mob: +421 903 416 244
e-mail: dobrypastierno@gmail.com