All for Joomla All for Webmasters

Piesne zo stíšení

„Veľmi rád vyjadrujem svoje myšlienky formou piesni, lebo mám rád hudbu aj text. Uvedomujem si, že touto formou sa dá veľa vecí odkázať, a tak keď mám niečo na srdci zložím pieseň, alebo skladbu.

Piesne na tomto CD zachytávajú život pracovníkov detského domova, ktorí vyznávajú kresťanské hodnoty a tiež sa podľa nich snažia žiť a konať. Niektoré piesne som zložil priamo počas pôsobenia v detskom domove a niektoré som už mal skôr, ale považoval som za vhodné použiť ich na tomto CD.

Žijeme život, ktorý je plný skúšok, bojov, ale aj víťazstiev, radosti, lásky a aj odpúšťania.

Nech vám sú tieto piesne inšpiráciou na ceste za Bohom a aj pri práci pre Neho.

Nech je On oslávený.“

Miloš Senko 
(autor textu a hudby)

Rok 2017

Voľnočasové, kultúrne, rekreačné a preventívne činnosti za rok 2017

 • Cosmos Discovery – Bratislava, Incheba Expo Aréna – svetová výstava o
  kozmonautike
 • Návšteva kina – Cinemax Dunajská Streda „Psia duša“
 • Multimediálne divadelne predstavenie THE DARK TRIP – „Drogy – cesta do tmy“
  Trnava, Kino Hviezda – 27.marec.2017
 • Najmilší koncert roka – Trnava (regionálne kolo)
 • Najmilší koncert roka – Bratislava, Divadlo Aréna (gála)
 • Aqua City Senec – návšteva plavárne
 • Návšteva plavárne – Horné Saliby
 • Obchodovanie s ľuďmi – preventívna aktivita v samostatnej skupine
 • Preventívna aktivita Modrá veľryba – internetové šialenstvo
 • Veľkonočné prázdniny – šibačka v Jelke
 • Návšteva Mini ZOO – Kostolná pri Dunaji
 • TOPSTAR – hľadanie mladých talentov v detskom domove
 • Spomienka na zakladateľa detského domova
 • Deň detí v detskom domove
 • Forum Romanum pre deti z DeD – stretnutie detí s riaditeľkou DeD – prejednanie
  významných zmien v DeD
 • Organizované letné tábory pre deti a mládež –Detská misia, Očkolandia
 • Štrnásťdňový pobyt profesionálnej rodiny v Chorvátsku /Selce/
 • Pobyt profesionálnej rodiny – Rajecké Teplice
 • Pobyt profesionálnej rodiny – Budapešť
 • Jednodňový spoločný výlet celého detského domova– plavba loďou z Bratislavy do
  Devína a späť, návšteva hradu, Bratislava – KidsHouse
 • Jednodňový spoločný výlet celého Detského domova – návšteva parku miniatúr
  v Podolí, návšteva ranču pod Babicou
 • Mikulášska oslava v detskom domove
 • Víkendové pobyty v Detskej misie, Častá
 • Vianočný benefičný koncert Úsmev ako dar – Bratislava, Incheba Expo Aréna
 • Vianočná slávnosť v detskom domove
 • Nedeľné stretnutia profesionálnych rodín v detskom domove
 • Muzikoterapeutický program pre deti – „Životodarná voda“

Konferencie, fóra, semináre, prednášky a ďalšie vzdelávanie, na ktorých sa zástupcovia (príp. zamestnanci) detského domova zúčastnili:

 • Fórum riaditeľov detských domovov
 • Združenie zástupcov neštátnych detských domovov
 • Častá – Papiernička, „Mosty v sociálnoprávnej ochrane“ – medzinárodná konferencia
  (riaditeľka, zodpovedná osoba)
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny – informačné a metodické stretnutia
 • Rada školy v Jelke pri ZŠ a v MŠ
 • Diagnostické centrum pre mládež – FICE konferencia – Križovatky IX.
  „Vychovávajme príkladom“ (sociálny pracovník, psychológ)
 • Adaptačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov v detskom domove /2
  vychovávateľky samostatnej skupiny/
 • Pracovné stretnutia pre odborných pracovníkov detských domovov /riaditeľ, sociálny
  pracovník DeD/ organizované Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Prednáška pre poslucháčov Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave –
  téma: „Životný problém detí z pohľadu profesionálneho rodiča.“(zodpovedná osoba)
 • Koordinačné stretnutie k problematike násilia na deťoch organizované ÚPSVaR Sereď
  /sociálny pracovník/
 • Sociálno-pedagogický dialóg III. „Adolescencia a mladá dospelosť vývinové obdobie
  verzus sociálny konštrukt“. Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
  – aktívna účasť zodpovednej osoby DeD
 • Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – Kvalifikačné vzdelávanie
  v odbore špeciálna pedagogika, študijná profilácia pedagogika psychosociálne
  narušených – prebiehajúce štúdium (riaditeľka, zodpovedná osoba, 2 vychovávateľky
  samostatnej skupiny)
 • Vzdelávania organizované občianskym združením Úsmev ako dar „Tímová
  spolupráca – tímbuilding DeD“ (sociálny pracovník, psychológ)
 • Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava – „Dieťa
  v ohrození“(sociálny pracovník, psychológ)
 • Trenčín – Zlatovce „Návrat pedagogiky do detských domovov ako imperatív doby“
  (zodpovedná osoba, psychológ, sociálny pracovník)
 • Vysoká škola Danubius v Sládkovičove – „Návrat pedagogiky do detských
  domovov“(psychológ, sociálny pracovník)
 • PRIDE 60 hod. kurz – príprava na vykonávania náhradného rodičovstva – Trnava,
  Úsmev ako dar (sociálny pracovník, psychológ)
 • „Prenatálne dieťa“ – školenie, Úsmev ako dar, Bratislava (sociálny pracovník)
 • „Efektívna komunikácia s adolescentmi, mladí dospelí a osamostatnenie sa.“ – Úsmev
  ako dar, Nitra (sociálny pracovník)
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny – Program „Udržateľnosť systému
  profesionálneho rodičovstva“ – Výskum udržateľnosti systému profesionálneho
  rodičovstva a podpora Centier podpory profesionálnych rodičov (zodpovedná osoba)
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny – spolupráca na vytváraní programu
  v súvislosti s prácou s mladými dospelými v detskom domove (aktívna účasť
  zodpovednej osoby)

Možnosti pomoci

Morálna podpora
 
Finančná pomoc / 
číslo účtu:  0200231698/0900
 
Materiálna pomoc ( školské potreby, hračky, nábytok, športové potreby, knihy, elektrotechnika, oblečenie, atď.)
 
2 % daň

„Lebo hladný som bol, a dali ste mi jesť; bol som smädný, a dali ste mi piť; prišiel som ako cudzinec, a prijali ste ma; bol som nahý, a zaodeli ste ma; bol som nemocný, a navštívili ste ma; bol som vo väzení, a prišli ste ku mne.“
(Matúš, 25:35-36)

Kontakt

Dom Dobrého Pastiera (SK)
Jó Pásztor Háza (HU)
Das Haus des Guten Hirten (DE)

Hlavná ulica 159/2
925 23 Jelka. Slovensko

tel.: +421 031 7876 488
fax: +421 031 7876 507
mob: +421 903 416 244
e-mail: dobrypastierno@gmail.com