All for Joomla All for Webmasters

Piesne zo stíšení

„Veľmi rád vyjadrujem svoje myšlienky formou piesni, lebo mám rád hudbu aj text. Uvedomujem si, že touto formou sa dá veľa vecí odkázať, a tak keď mám niečo na srdci zložím pieseň, alebo skladbu.

Piesne na tomto CD zachytávajú život pracovníkov detského domova, ktorí vyznávajú kresťanské hodnoty a tiež sa podľa nich snažia žiť a konať. Niektoré piesne som zložil priamo počas pôsobenia v detskom domove a niektoré som už mal skôr, ale považoval som za vhodné použiť ich na tomto CD.

Žijeme život, ktorý je plný skúšok, bojov, ale aj víťazstiev, radosti, lásky a aj odpúšťania.

Nech vám sú tieto piesne inšpiráciou na ceste za Bohom a aj pri práci pre Neho.

Nech je On oslávený.“

Miloš Senko 
(autor textu a hudby)

Rok 2014

Voľnočasové, kultúrne, rekreačné a športové činnosti pre deti a mládež v detskom domove:

 • TOPSTAR – hľadanie mladých talentov
 • Veľkonočné sviatky v detskom domove
 • Spomienka na zakladateľa detského domova
 • Matrimoniagogika pre mladých – kontinuálna a intencionálna zážitková výchova k manželstvu a rodičovstvu
 • Deň detí
 • Organizované letné tábory pre deti a mládež – Očkolandia o.z., Detská misia
 • Rekreačno-výchovný tábor pre deti a mládež z DeD- Železnô
 • Medzinárodný futbalový turnaj  pre deti z detských domovov – Grassroots Európsky pohár, Maďarsko, Kecskemét
 • Týždenný pobyt profesionálnej rodiny v Chorvátsku – /Rab – Barbat/
 • Vianočná slávnosť v detskom domove
 • Vianočný benefičný koncert Úsmev ako dar – Bratislava
 • Zimný súrodenecký tábor – mini. BODKA o.z.
 • Nedeľné stretnutie detí a profesionálnych rodičov v detskom domove
 • návšteva kina a divadla

 

Konferencie, fóra, semináre, prednášky a ďalšie vzdelávanie, na ktorých sa zástupcovia (príp. zamestnanci) detského domova zúčastnili:

 • Fórum riaditeľov detských domovov
 • Združenie zástupcov neštátnych detských domovov
 • Častá – Papiernička, „Mosty v sociálnoprávnej ochrane“ – medzinárodná konferencia
 • Rada školy v Jelke
 • Prenatálne dieťa /Medzinárodná konferencia/
 • DC pre mládež – FICE konferencia – 16. – 17. 10. 2014 – „Regulácia a sebaregulácia v prevýchove“
 • PdF UK v Bratislave /univerzitné vzdelávanie v odbore sociálna práca – úspešne ukončené Mgr. štúdium/
 • PdF TU v Trnave /univerzitné vzdelávanie v odbore sociálna pedagogika a vychovávateľstvo – prebiehajúce Mgr. štúdium/
 • PdF UJŠ v Komárne /univerzitné vzdelávanie v odbore predškolská a elementárna pedagogika – prebiehajúce Bc. štúdium/
 • Pracovné stretnutie pre odborných pracovníkov detských domovov
 • Seminár, týkajúci sa zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z.
 • Odborná prednáška ohľadne ochrany osobných údajov – spolupráca s odborníkom v danej problematike

Možnosti pomoci

Morálna podpora
 
Finančná pomoc / 
číslo účtu:  0200231698/0900
 
Materiálna pomoc ( školské potreby, hračky, nábytok, športové potreby, knihy, elektrotechnika, oblečenie, atď.)
 
2 % daň

„Lebo hladný som bol, a dali ste mi jesť; bol som smädný, a dali ste mi piť; prišiel som ako cudzinec, a prijali ste ma; bol som nahý, a zaodeli ste ma; bol som nemocný, a navštívili ste ma; bol som vo väzení, a prišli ste ku mne.“
(Matúš, 25:35-36)

Kontakt

Dom Dobrého Pastiera (SK)
Jó Pásztor Háza (HU)
Das Haus des Guten Hirten (DE)

Hlavná ulica 159/2
925 23 Jelka. Slovensko

tel.: +421 031 7876 488
fax: +421 031 7876 507
mob: +421 903 416 244
e-mail: dobrypastierno@gmail.com