All for Joomla All for Webmasters

Piesne zo stíšení

„Veľmi rád vyjadrujem svoje myšlienky formou piesni, lebo mám rád hudbu aj text. Uvedomujem si, že touto formou sa dá veľa vecí odkázať, a tak keď mám niečo na srdci zložím pieseň, alebo skladbu.

Piesne na tomto CD zachytávajú život pracovníkov detského domova, ktorí vyznávajú kresťanské hodnoty a tiež sa podľa nich snažia žiť a konať. Niektoré piesne som zložil priamo počas pôsobenia v detskom domove a niektoré som už mal skôr, ale považoval som za vhodné použiť ich na tomto CD.

Žijeme život, ktorý je plný skúšok, bojov, ale aj víťazstiev, radosti, lásky a aj odpúšťania.

Nech vám sú tieto piesne inšpiráciou na ceste za Bohom a aj pri práci pre Neho.

Nech je On oslávený.“

Miloš Senko 
(autor textu a hudby)

Rok 2018

Voľnočasové, kultúrne, rekreačné a preventívne činnosti v roku 2018

 Výtvarná aktivita: Detstvo, dospelosť, staroba – medzigeneračný konflikt alebo
spolupráca
 Preventívne, sociálno-výchovné a edukatívno-rekreačné činnosti v samostatnej
skupine
 Najmilší koncert roka – Trnava (regionálne kolo)
 Charitatívny koncert Integrácia, Bratislava
 Aqua City Senec – návšteva plavárne
 Návšteva plavárne – Horné Saliby
 Jarné prázdniny – Tábor Fantázia deti o.z.
 Veľkonočné prázdniny – šibačka v Jelke
 TOPSTAR – hľadanie mladých talentov v detskom domove
 Spomienka na zakladateľa detského domova
 Deň detí v detskom domove
 Týždňový rekreačný tábor detského domova – Lazy pod Makytou, časť Čertov
 Organizované letné tábory pre deti a mládež – (Detská misia, Fantázia deti o.z.)
 Štrnásťdňový pobyt profesionálnej náhradnej rodiny v Chorvátsku – Kožino pri Zadare
 Dvojdňový výlet detského domova (Liptovský Mikuláš, Donovaly, Ždiar)
 Športový deň v Holiči
 Oslava v detskom domove – 20. výročie založenia neziskovej organizácie Dobrý
 Pastier v Jelke
 Nadácia OTP Ready, Trnava – Výchova mladých k finančnej gramotnosti,
bezhraničné finančné a ekonomické vzdelávanie
 Pobyt profesionálnej náhradnej rodiny – Trenčianske Teplice
 Jelčianske obecné dni – vystupovanie detí z detského domova
 Jelčianské hody
 Mikulášska oslava v detskom domove
 Predvianočný koncert Základnej umeleckej školy – Kultúrny dom v Jelke
 Víkendové pobyty v Detskej misii, Častá
 Vianočný benefičný koncert Úsmev ako dar – Bratislava, Incheba Expo Aréna
 Vianočná slávnosť v detskom domove
 Nedeľné stretnutia – stíšenia v detskom domove
 Muzikoterapeutický program pre deti – La quatro stagioni, Nádherný svet zvierat, Svet
tancov, Svet Afriky a bubnov, Štyri živly, Maj rád sám seba

Konferencie, fóra, semináre, prednášky a ďalšie vzdelávanie, na ktorých sa
zástupcovia (príp. zamestnanci) detského domova zúčastnili:

 Fórum riaditeľov detských domovov
 Združenie zástupcov neštátnych detských domovov
 Častá – Papiernička, „Mosty v sociálnoprávnej ochrane“ – medzinárodná konferencia
Mosty v sociálnoprávnej ochrane organizuje Spoločnosť priateľov detí z detských

domov Úsmev ako dar v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny s
Fórom riaditeľov a zamestnancov detských domov a Vysokou školou zdravotníctva a
sociálnej práce sv. Alžbety (riaditeľka, zodpovedná osoba)
 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny – informačné a metodické stretnutia
/riaditeľka, sociálny pracovník, psychológ DeD/
 Rada školy v Jelke pri ZŠ a v MŠ /riaditeľka DeD a zodpovedná osoba DeD/
 Diagnostické centrum pre mládež – FICE konferencia – Križovatky IX. „Úskalia
náhradnej výchovy “ (sociálny pracovník, psychológ)
 Pracovné stretnutia pre odborných pracovníkov detských domovov /riaditeľ, sociálny
pracovník DeD/ organizované Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny
 Prednáška pre poslucháčov Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave –
téma: „Profesionálne (náhradné) rodičovstvo – Mýty, fakty, možnosti a limity“
(zodpovedná osoba DeD)
 Sociálno-pedagogický dialóg IV. „Deti, dospelí, seniori – medzigeneračný monológ,
dialóg alebo konflikt?“ – Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku –
aktívna účasť zodpovednej osoby s názvom: „Postmoderná rodina ako miesto
medzigeneračného konfliktu v Západnej civilizácie“ – publikovaný príspevok v
časopise Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica
Ružomberok.
 Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – Kvalifikačné vzdelávanie
v odbore špeciálna pedagogika, študijná profilácia pedagogika psychosociálne
narušených – prebiehajúce štúdium (riaditeľka a zodpovedná osoba v septembri
úspešne ukončili štúdium, 2 vychovávateľky samostatnej skupiny – prebiehajúce
štúdium)

Možnosti pomoci

Morálna podpora
 
Finančná pomoc / 
číslo účtu:  0200231698/0900
 
Materiálna pomoc ( školské potreby, hračky, nábytok, športové potreby, knihy, elektrotechnika, oblečenie, atď.)
 
2 % daň

„Lebo hladný som bol, a dali ste mi jesť; bol som smädný, a dali ste mi piť; prišiel som ako cudzinec, a prijali ste ma; bol som nahý, a zaodeli ste ma; bol som nemocný, a navštívili ste ma; bol som vo väzení, a prišli ste ku mne.“
(Matúš, 25:35-36)

Kontakt

Dom Dobrého Pastiera (SK)
Jó Pásztor Háza (HU)
Das Haus des Guten Hirten (DE)

Hlavná ulica 159/2
925 23 Jelka. Slovensko

tel.: +421 031 7876 488
fax: +421 031 7876 507
mob: +421 903 416 244
e-mail: dobrypastierno@gmail.com