All for Joomla All for Webmasters

Rok 2015

Voľnočasové, kultúrne, rekreačné a športové činnosti pre deti a mládež v detskom domove:

 • TOPSTAR – hľadanie mladých talentov
 • Veľkonočné sviatky v detskom domove
 • Spomienka na zakladateľa detského domova
 • Finančné poradenstvo pre mládež – zážitková aktivita – Inštitút bankového vzdelávania NBS n.o.
 • Matrimoniagogika pre mladých – kontinuálna a intencionálna zážitková výchova k manželstvu a rodičovstvu
 • Deň detí
 • Oslava v detskom domove – 15. výročie
 • Divadlo bláznov – divadelno-koncertná show, Bratislava, 16.5.2015
 • Forum romanum pre deti z DeD – stretnutie detí a mladých dospelých s riaditeľkou DeD – prejednanie významných zmien v DeD
 • Organizované letné tábory pre deti a mládež – Bublina o.z., Detská misia
 • Celodenný výlet do Rakúska /Čokoládovňa Kittsee, Zámocký park Laxenburg, Podzemné jazero Seegrotte/
 • Celodenný výlet do Českej republiky /ZOO Zlín/
 • Desaťdňový pobyt profesionálnej rodiny v Chorvátsku /Petrčane pri Zadare/
 • Výstava Titanic v Bratislave
 • Vianočná slávnosť v detskom domove
 • Víkendové pobyty v Detskej misie, Častá
 • Vianočný benefičný koncert Úsmev ako dar – Bratislava
 • Zimný výchovno-rekreačný tábor v detskom domove

 

Konferencie, fóra, semináre, prednášky a ďalšie vzdelávanie, na ktorých sa zástupcovia (príp. zamestnanci) detského domova zúčastnili:

 • Fórum riaditeľov detských domovov
 • Združenie zástupcov neštátnych detských domovov
 • Častá – Papiernička, „Mosty v sociálnoprávnej ochrane“ – medzinárodná konferencia
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny – informačné stretnutie
 • Rada školy v Jelke pri ZŠ a v MŠ
 • Prenatálne dieťa /Medzinárodná konferencia/
 • DC pre mládež – FICE konferencia – Križovatky VII „Prevýchova – trendy a inšpirácie“
 • PdF TU v Trnave /univerzitné vzdelávanie v odbore sociálna pedagogika a vychovávateľstvo – úspešne ukončené štúdium/ – riaditeľka DeD
 • PdF UJŠ v Komárne /univerzitné vzdelávanie v odbore predškolská a elementárna pedagogika – prebiehajúce štúdium/ – prof. rodič, ukončený II. ročník
 • Pracovné stretnutie pre odborných pracovníkov detských domovov /riaditeľ, sociálny pracovník DeD/ organizované Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Prednáška pre poslucháčov Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave – téma: „Skúsenosti z náhradnej starostlivosti z pozície zriaďovateľa a náhradného rodiča 2.“
 • Prednáška a seminár pre poslucháčov Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave – téma: „Poradenstvo – Consulting trochu inak“
 • Adaptačné vzdelávanie psychológa detského domova – úspešne ukončené vzdelávanie
 • Workshopy k vytváraniu plánov k deinštitucionalizácií pre jednotlivé detské domovy – Nitra, 18.-19.8.2015, 24.-25.8.2015 a 21.-22.9.2015
 • Transkultúrny prístup – workshop, ÚPSVaR, Dunajská Streda
 • Koordinačné stretnutie k problematike násilia na deťoch organizované ÚPSVaR Sereď