All for Joomla All for Webmasters

Piesne zo stíšení

„Veľmi rád vyjadrujem svoje myšlienky formou piesni, lebo mám rád hudbu aj text. Uvedomujem si, že touto formou sa dá veľa vecí odkázať, a tak keď mám niečo na srdci zložím pieseň, alebo skladbu.

Piesne na tomto CD zachytávajú život pracovníkov detského domova, ktorí vyznávajú kresťanské hodnoty a tiež sa podľa nich snažia žiť a konať. Niektoré piesne som zložil priamo počas pôsobenia v detskom domove a niektoré som už mal skôr, ale považoval som za vhodné použiť ich na tomto CD.

Žijeme život, ktorý je plný skúšok, bojov, ale aj víťazstiev, radosti, lásky a aj odpúšťania.

Nech vám sú tieto piesne inšpiráciou na ceste za Bohom a aj pri práci pre Neho.

Nech je On oslávený.“

Miloš Senko 
(autor textu a hudby)

Rok 2015

Voľnočasové, kultúrne, rekreačné a športové činnosti pre deti a mládež v detskom domove:

 • TOPSTAR – hľadanie mladých talentov
 • Veľkonočné sviatky v detskom domove
 • Spomienka na zakladateľa detského domova
 • Finančné poradenstvo pre mládež – zážitková aktivita – Inštitút bankového vzdelávania NBS n.o.
 • Matrimoniagogika pre mladých – kontinuálna a intencionálna zážitková výchova k manželstvu a rodičovstvu
 • Deň detí
 • Oslava v detskom domove – 15. výročie
 • Divadlo bláznov – divadelno-koncertná show, Bratislava, 16.5.2015
 • Forum romanum pre deti z DeD – stretnutie detí a mladých dospelých s riaditeľkou DeD – prejednanie významných zmien v DeD
 • Organizované letné tábory pre deti a mládež – Bublina o.z., Detská misia
 • Celodenný výlet do Rakúska /Čokoládovňa Kittsee, Zámocký park Laxenburg, Podzemné jazero Seegrotte/
 • Celodenný výlet do Českej republiky /ZOO Zlín/
 • Desaťdňový pobyt profesionálnej rodiny v Chorvátsku /Petrčane pri Zadare/
 • Výstava Titanic v Bratislave
 • Vianočná slávnosť v detskom domove
 • Víkendové pobyty v Detskej misie, Častá
 • Vianočný benefičný koncert Úsmev ako dar – Bratislava
 • Zimný výchovno-rekreačný tábor v detskom domove

 

Konferencie, fóra, semináre, prednášky a ďalšie vzdelávanie, na ktorých sa zástupcovia (príp. zamestnanci) detského domova zúčastnili:

 • Fórum riaditeľov detských domovov
 • Združenie zástupcov neštátnych detských domovov
 • Častá – Papiernička, „Mosty v sociálnoprávnej ochrane“ – medzinárodná konferencia
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny – informačné stretnutie
 • Rada školy v Jelke pri ZŠ a v MŠ
 • Prenatálne dieťa /Medzinárodná konferencia/
 • DC pre mládež – FICE konferencia – Križovatky VII „Prevýchova – trendy a inšpirácie“
 • PdF TU v Trnave /univerzitné vzdelávanie v odbore sociálna pedagogika a vychovávateľstvo – úspešne ukončené štúdium/ – riaditeľka DeD
 • PdF UJŠ v Komárne /univerzitné vzdelávanie v odbore predškolská a elementárna pedagogika – prebiehajúce štúdium/ – prof. rodič, ukončený II. ročník
 • Pracovné stretnutie pre odborných pracovníkov detských domovov /riaditeľ, sociálny pracovník DeD/ organizované Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Prednáška pre poslucháčov Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave – téma: „Skúsenosti z náhradnej starostlivosti z pozície zriaďovateľa a náhradného rodiča 2.“
 • Prednáška a seminár pre poslucháčov Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave – téma: „Poradenstvo – Consulting trochu inak“
 • Adaptačné vzdelávanie psychológa detského domova – úspešne ukončené vzdelávanie
 • Workshopy k vytváraniu plánov k deinštitucionalizácií pre jednotlivé detské domovy – Nitra, 18.-19.8.2015, 24.-25.8.2015 a 21.-22.9.2015
 • Transkultúrny prístup – workshop, ÚPSVaR, Dunajská Streda
 • Koordinačné stretnutie k problematike násilia na deťoch organizované ÚPSVaR Sereď

Možnosti pomoci

Morálna podpora
 
Finančná pomoc / 
číslo účtu:  0200231698/0900
 
Materiálna pomoc ( školské potreby, hračky, nábytok, športové potreby, knihy, elektrotechnika, oblečenie, atď.)
 
2 % daň

„Lebo hladný som bol, a dali ste mi jesť; bol som smädný, a dali ste mi piť; prišiel som ako cudzinec, a prijali ste ma; bol som nahý, a zaodeli ste ma; bol som nemocný, a navštívili ste ma; bol som vo väzení, a prišli ste ku mne.“
(Matúš, 25:35-36)

Kontakt

Dom Dobrého Pastiera (SK)
Jó Pásztor Háza (HU)
Das Haus des Guten Hirten (DE)

Hlavná ulica 159/2
925 23 Jelka. Slovensko

tel.: +421 031 7876 488
fax: +421 031 7876 507
mob: +421 903 416 244
e-mail: dobrypastierno@gmail.com