All for Joomla All for Webmasters

Piesne zo stíšení

„Veľmi rád vyjadrujem svoje myšlienky formou piesni, lebo mám rád hudbu aj text. Uvedomujem si, že touto formou sa dá veľa vecí odkázať, a tak keď mám niečo na srdci zložím pieseň, alebo skladbu.

Piesne na tomto CD zachytávajú život pracovníkov detského domova, ktorí vyznávajú kresťanské hodnoty a tiež sa podľa nich snažia žiť a konať. Niektoré piesne som zložil priamo počas pôsobenia v detskom domove a niektoré som už mal skôr, ale považoval som za vhodné použiť ich na tomto CD.

Žijeme život, ktorý je plný skúšok, bojov, ale aj víťazstiev, radosti, lásky a aj odpúšťania.

Nech vám sú tieto piesne inšpiráciou na ceste za Bohom a aj pri práci pre Neho.

Nech je On oslávený.“

Miloš Senko 
(autor textu a hudby)

Rok 2006

Kultúrne a športové podujatia, výlety pre detí v roku 2006:

 • Prechádzky v zimnej prírode
 • Slávnostný koncert Jelčianskej dychovky v kultúrnom dome
 • Návšteva včelárskeho múzea v Kráľovnej pri Senci
 • Výlet do Bratislavy s cieľom naučiť sa cestovať v MHD
 • Výlet do Bratislavy /Prírodovedecké múzeum/
 • Návšteva kúpaliska v Senci /AQA THERMAL/
 • Návšteva kina v Bratislave
 • Letný výlet do Štúrova /1 týždeň, celý detský domov/
 • Letný výlet do Chorvátska /Rabac, 1 týždeň, skupina pre mladých dospelých/
 • III. Jelčianský obecný deň /august/
 • Návšteva Reformovaného cirkevného zboru v Ižope – výlet do Gabčíkova /vodné dielo/
 • Benefičný koncert Úsmev ako dar – Bratislava, december
 • Adventný koncert v detskom domove za účasti bratislavských konzervatoristov
 • TOP STAR – hľadanie mladých umelcov v detskom domove
 • Deň detí
 • Mikulášska oslava
 • Veľkonočné a vianočné sviatky v detskom domove /rodinná atmosféra/

Konferencie, fóra, semináre, prednášky, na ktorých sa zástupcovia DeD zúčastnili v roku 2006:

 • Fórum riaditeľov detských domovoch
 • Združenie zástupcov neštátnych detských domovov
 • ÚPSVaR Trnava – pracovná porada
 • Akadémia vzdelávania Galanta – Kurz na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti v zariadeniach spoločného stravovania
 • PRIDE – odborný tréning vychovávateľov a profesionálnych rodičov v počte 60 hodín
 • MPSVaR SR – Účelové zariadenie v Poprade /príprava, obhajoba a skúška overovania osobitných kvalifikačných predpokladov vybraných funkcií v zmysle zákona o sociálnej pomoci – riaditeľ, vedúci výchovy
 • Vzdelávací seminár pre pracovníkov DeD zameraný na zlepšenie kvality života detí a na podporu náhradnej rodinnej starostlivosti /Bratislava/
 • Častá – Papiernička, „Mosty v sociálnoprávnej ochrane“ – medzinárodná konferencia
 • FICE – medzinárodná spoločnosť výchovných komunít
 • Sociálny pracovník Detského domova úspešne absolvoval vzdelávací seminár pre pracovníkov detských domovov zameraný na zlepšenie kvality života detí a na podporu náhradnej rodinnej starostlivosti

Možnosti pomoci

Morálna podpora
 
Finančná pomoc / 
číslo účtu:  0200231698/0900
 
Materiálna pomoc ( školské potreby, hračky, nábytok, športové potreby, knihy, elektrotechnika, oblečenie, atď.)
 
2 % daň

„Lebo hladný som bol, a dali ste mi jesť; bol som smädný, a dali ste mi piť; prišiel som ako cudzinec, a prijali ste ma; bol som nahý, a zaodeli ste ma; bol som nemocný, a navštívili ste ma; bol som vo väzení, a prišli ste ku mne.“
(Matúš, 25:35-36)

Kontakt

Dom Dobrého Pastiera (SK)
Jó Pásztor Háza (HU)
Das Haus des Guten Hirten (DE)

Hlavná ulica 159/2
925 23 Jelka. Slovensko

tel.: +421 031 7876 488
fax: +421 031 7876 507
mob: +421 903 416 244
e-mail: dobrypastierno@gmail.com