All for Joomla All for Webmasters

Piesne zo stíšení

„Veľmi rád vyjadrujem svoje myšlienky formou piesni, lebo mám rád hudbu aj text. Uvedomujem si, že touto formou sa dá veľa vecí odkázať, a tak keď mám niečo na srdci zložím pieseň, alebo skladbu.

Piesne na tomto CD zachytávajú život pracovníkov detského domova, ktorí vyznávajú kresťanské hodnoty a tiež sa podľa nich snažia žiť a konať. Niektoré piesne som zložil priamo počas pôsobenia v detskom domove a niektoré som už mal skôr, ale považoval som za vhodné použiť ich na tomto CD.

Žijeme život, ktorý je plný skúšok, bojov, ale aj víťazstiev, radosti, lásky a aj odpúšťania.

Nech vám sú tieto piesne inšpiráciou na ceste za Bohom a aj pri práci pre Neho.

Nech je On oslávený.“

Miloš Senko 
(autor textu a hudby)

Rok 2010

Spoločné kultúrne a športové podujatia, výlety v roku 2010 pre deti:

 • Prechádzky v zimnej prírode
 • Spoločný výlet do Prahy /Česká republika/
 • Výlet do Bratislavy
 • Jarný výlet profesionálnej rodiny /Vysoké Tatry, Starý Smokovec/
 • Letný výlet – (Poľsko, Szczyrk/ v trvaní 7dní všetky prof. rodiny
 • Benefičný koncert v Bratislave – Úsmev ako dar /december/
 • Topstar – hľadanie mladých umelcov v detskom domove, karneval
 • Mikulášska oslava
 • Veľkonočné a vianočné prázdniny, Vianočná slávnosť
 • Výchova k manželstvu a rodičovstvu /spoločné aktivity v DeD / priebežne počas roka
 • Protidrogový preventívny program – prednáška
 • Jazdenie na koňoch
 • Rybačka a pobyt v prírode
 • Koncert skupiny Regiment /Bratislava, Istropolis/
 • Výlet v Jelke /vodný mlyn/
 • Desaťročné výročie otvorenia detského domova – slávnosť s medzinárodnou účasťou
 • Návšteva Chovu tigrov – Kostolná pri Dunaji
 • Nedeľné rodinné stretnutie v Detskom domove
 • Návšteva kúpaliska vo Veľkom Mederi a v Senci
 • Návšteva kina a divadla
 • Letné tábory /Očkolandia o.z., Detská misia, Detské centrum Ružomberok/
 • Uctenie si pamiatky zosnulých na cintorínoch, vrátane príbuzných detí
 • Spoločná grilovanie v DeD
 • Spomienka na zakladateľa detského domova
 • Benefičný koncert proti násiliu /Trnava/
 • Návšteva z Belgicka
 • Účasť na futbalových zápasoch
 • Návštevy sponzorov v DeD
 • Zasadnutie Detského parlamentu /Trnava, Sereď/

Konferencie, fóra, semináre, prednášky a ďalšie vzdelávanie na ktorých sa zástupcovia (príp. zamestnanci) DeD zúčastnili v roku 2010:

 • Fórum riaditeľov detských domovov
 • Združenie zástupcov neštátnych detských domovov
 • Častá – Papiernička, „Mosty v sociálnoprávnej ochrane“ – medzinárodná konferencie
 • FICE – Medzinárodná spoločnosť výchovných komunít (PdF UK v Bratislave)
 • Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
 • Rada školy a MŠ v Jelke
 • Informačný seminár k zákonu č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch /MPC Bratislava/
 • Školenie potravinárov /Akadémia UNI Galanta/
 • Výcvikový program PRIDE pre náhradných rodičov a vychovávateľov /Úsmev ako dar, Bratislava/
 • Príprava zamestnancov na prácu s opustenými deťmi /ÚPSVaR, Galanta/
 • Tematické odborné vzdelávanie pre profesionálnych rodičov – realizované v rámci národného projektu NP XXIV 2.
 • Mosty k rodine /Úsmev ako dar, Trnava/
 • Metodicko – pedagogické centrum, Nitra /Kvalifikačné vzdelávanie pre vychovávateľov a pedagogických asistentov/ – dvojročné vzdelávanie, zúčastňujú sa ho 2 zamestnanci
 • Metodicko – pedagogické centrum, Bratislava /Kvalifikačné vzdelávanie v odbore špeciálna pedagogika pre vychovávateľov a pedagogických asistentov/ – dvojročné vzdelávanie, zúčastňujú sa ho 5 zamestnanci
 • Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave /univerzitné vzdelávanie v odbore sociálna pedagogika a vychovávateľstvo/ – I. stupeň VŠ , štúdia sa zúčastňujú 3 zamestnanci
 • Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave /univerzitné vzdelávanie v odbore sociálna pedagogika a vychovávateľstvo/ – II. stupeň VŠ, zúčastňuje sa štúdia 1 zamestnanec
 • Informačné poradenstvo pre Dobrý Pastier Pribeník n.o.

Možnosti pomoci

Morálna podpora
 
Finančná pomoc / 
číslo účtu:  0200231698/0900
 
Materiálna pomoc ( školské potreby, hračky, nábytok, športové potreby, knihy, elektrotechnika, oblečenie, atď.)
 
2 % daň

„Lebo hladný som bol, a dali ste mi jesť; bol som smädný, a dali ste mi piť; prišiel som ako cudzinec, a prijali ste ma; bol som nahý, a zaodeli ste ma; bol som nemocný, a navštívili ste ma; bol som vo väzení, a prišli ste ku mne.“
(Matúš, 25:35-36)

Kontakt

Dom Dobrého Pastiera (SK)
Jó Pásztor Háza (HU)
Das Haus des Guten Hirten (DE)

Hlavná ulica 159/2
925 23 Jelka. Slovensko

tel.: +421 031 7876 488
fax: +421 031 7876 507
mob: +421 903 416 244
e-mail: dobrypastierno@gmail.com