All for Joomla All for Webmasters

Rok 2010

Spoločné kultúrne a športové podujatia, výlety v roku 2010 pre deti:

 • Prechádzky v zimnej prírode
 • Spoločný výlet do Prahy /Česká republika/
 • Výlet do Bratislavy
 • Jarný výlet profesionálnej rodiny /Vysoké Tatry, Starý Smokovec/
 • Letný výlet – (Poľsko, Szczyrk/ v trvaní 7dní všetky prof. rodiny
 • Benefičný koncert v Bratislave – Úsmev ako dar /december/
 • Topstar – hľadanie mladých umelcov v detskom domove, karneval
 • Mikulášska oslava
 • Veľkonočné a vianočné prázdniny, Vianočná slávnosť
 • Výchova k manželstvu a rodičovstvu /spoločné aktivity v DeD / priebežne počas roka
 • Protidrogový preventívny program – prednáška
 • Jazdenie na koňoch
 • Rybačka a pobyt v prírode
 • Koncert skupiny Regiment /Bratislava, Istropolis/
 • Výlet v Jelke /vodný mlyn/
 • Desaťročné výročie otvorenia detského domova – slávnosť s medzinárodnou účasťou
 • Návšteva Chovu tigrov – Kostolná pri Dunaji
 • Nedeľné rodinné stretnutie v Detskom domove
 • Návšteva kúpaliska vo Veľkom Mederi a v Senci
 • Návšteva kina a divadla
 • Letné tábory /Očkolandia o.z., Detská misia, Detské centrum Ružomberok/
 • Uctenie si pamiatky zosnulých na cintorínoch, vrátane príbuzných detí
 • Spoločná grilovanie v DeD
 • Spomienka na zakladateľa detského domova
 • Benefičný koncert proti násiliu /Trnava/
 • Návšteva z Belgicka
 • Účasť na futbalových zápasoch
 • Návštevy sponzorov v DeD
 • Zasadnutie Detského parlamentu /Trnava, Sereď/

Konferencie, fóra, semináre, prednášky a ďalšie vzdelávanie na ktorých sa zástupcovia (príp. zamestnanci) DeD zúčastnili v roku 2010:

 • Fórum riaditeľov detských domovov
 • Združenie zástupcov neštátnych detských domovov
 • Častá – Papiernička, „Mosty v sociálnoprávnej ochrane“ – medzinárodná konferencie
 • FICE – Medzinárodná spoločnosť výchovných komunít (PdF UK v Bratislave)
 • Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
 • Rada školy a MŠ v Jelke
 • Informačný seminár k zákonu č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch /MPC Bratislava/
 • Školenie potravinárov /Akadémia UNI Galanta/
 • Výcvikový program PRIDE pre náhradných rodičov a vychovávateľov /Úsmev ako dar, Bratislava/
 • Príprava zamestnancov na prácu s opustenými deťmi /ÚPSVaR, Galanta/
 • Tematické odborné vzdelávanie pre profesionálnych rodičov – realizované v rámci národného projektu NP XXIV 2.
 • Mosty k rodine /Úsmev ako dar, Trnava/
 • Metodicko – pedagogické centrum, Nitra /Kvalifikačné vzdelávanie pre vychovávateľov a pedagogických asistentov/ – dvojročné vzdelávanie, zúčastňujú sa ho 2 zamestnanci
 • Metodicko – pedagogické centrum, Bratislava /Kvalifikačné vzdelávanie v odbore špeciálna pedagogika pre vychovávateľov a pedagogických asistentov/ – dvojročné vzdelávanie, zúčastňujú sa ho 5 zamestnanci
 • Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave /univerzitné vzdelávanie v odbore sociálna pedagogika a vychovávateľstvo/ – I. stupeň VŠ , štúdia sa zúčastňujú 3 zamestnanci
 • Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave /univerzitné vzdelávanie v odbore sociálna pedagogika a vychovávateľstvo/ – II. stupeň VŠ, zúčastňuje sa štúdia 1 zamestnanec
 • Informačné poradenstvo pre Dobrý Pastier Pribeník n.o.