All for Joomla All for Webmasters

Piesne zo stíšení

„Veľmi rád vyjadrujem svoje myšlienky formou piesni, lebo mám rád hudbu aj text. Uvedomujem si, že touto formou sa dá veľa vecí odkázať, a tak keď mám niečo na srdci zložím pieseň, alebo skladbu.

Piesne na tomto CD zachytávajú život pracovníkov detského domova, ktorí vyznávajú kresťanské hodnoty a tiež sa podľa nich snažia žiť a konať. Niektoré piesne som zložil priamo počas pôsobenia v detskom domove a niektoré som už mal skôr, ale považoval som za vhodné použiť ich na tomto CD.

Žijeme život, ktorý je plný skúšok, bojov, ale aj víťazstiev, radosti, lásky a aj odpúšťania.

Nech vám sú tieto piesne inšpiráciou na ceste za Bohom a aj pri práci pre Neho.

Nech je On oslávený.“

Miloš Senko 
(autor textu a hudby)

Rok 2013

Voľnočasové, kultúrne, rekreačné a športové činnosti pre deti:

 • TOPSTAR – hľadanie mladých talentov – 2013.05.04
 • Veľkonočné sviatky v detskom domove
 • Spomienka na zakladateľa detského domova
 • Finančné poradenstvo pre mládež – zážitková aktivita – Inštitút bankového vzdelávania NBS n.o.
 • Matrimoniagogika pre mladých – kontinuálna a intencionálna zážitková výchova k manželstvu a rodičovstvu
 • Deň detí – skupinové hry pre najmenších, zážitková mediálna výchova pre mládež – 2013.06.15.
 • Organizované letné tábory pre deti a mládež – Bublina o.z., Detská misia
 • Letný tábor pre deti a mládež v Jelke – 2013.07.13. – 07.24, organizovaný detským domovom.
 • Celodenný 1-dňový výlet do Rakúska /Carnuntum, Schönbrunn, ZOO/- 2013.08.27.
 • Celodenný 1-dňový výlet do Maďarska /Budapešť – Tropicarium, Cirkus, Parlament/- 2013.08.30.
 • Medzinárodný futbalový turnaj pre deti z detských domovov – Grassroots Európsky pohár, Maďarsko, Kecskemét – 2013.07.29. – 08.02.
 • Najmilší koncert
 • Vianočná slávnosť v detskom domove
 • Vianočný benefičný koncert Úsmev ako dar – Bratislava
 • Výtvarná súťaž „Ako môžem pomáhať iným“ – Diakonia Reformata n.o.
 • Výtvarná súťaž „Prečo som na svete rád/rada“ – projekt Ministerstva kultúry SR k prevencii drogových závislosti.
 • Forum romanum pre deti z DeD – stretnutie detí a mladých dospelých s riaditeľkou DeD – prejednanie významných zmien v DeD
 • Sociálne siete – prednáška + beseda – o nebezpečenstve internetu

Konferencie, fóra, semináre, prednášky a ďalšie vzdelávanie, na ktorých sa zástupcovia (príp. zamestnanci) detského domova zúčastnili:

 • Fórum riaditeľov detských domovov
 • Združenie zástupcov neštátnych detských domovov
 • Častá – Papiernička, „Mosty v sociálnoprávnej ochrane“ – medzinárodná konferencia
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny – informačné stretnutie
 • Rada školy v Jelke
 • Prenatálne dieťa /Medzinárodná konferencia/
 • DC pre mládež – FICE konferencia „Poruchy správania“
 • MPC Bratislava /Kvalifikačné vzdelávanie v odbore špeciálna pedagogika pre vychovávateľov a pedagogických asistentov – ukončené štúdium/
 • PdF UK v Bratislave /univerzitné vzdelávanie v odbore soc. pedagogika a vychovávateľstvo – úspešne ukončené štúdium/
 • PdF TU v Trnave /univerzitné vzdelávanie v odbore pedagogika – rigorózne konanie – úspešne ukončené štúdium/
 • PdF UK v Bratislave /univerzitné vzdelávanie v odbore sociálna práca – prebiehajúce štúdium/
 • PdF TU v Trnave /univerzitné vzdelávanie v odbore sociálna pedagogika a vychovávateľstvo – prebiehajúce štúdium/
 • PdF UJŠ v Komárne /univerzitné vzdelávanie v odbore predškolská a elementárna pedagogika – prebiehajúce štúdium/
 • Pracovné stretnutie pre pomáhajúcich pracovníkov v Komárne – Diakonia Reformata n.o.
 • Pracovné stretnutie pre odborných pracovníkov detských domovov /riaditeľ, sociálny pracovník DeD/ organizované Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Pracovné stretnutie “Práca s mladými dospelými” – Trenčín – Zlatovce
 • Odborný seminar J. Prekopovej v Galante “Škola lásky v rodine” /12-13.3.2013/

Možnosti pomoci

Morálna podpora
 
Finančná pomoc / 
číslo účtu:  0200231698/0900
 
Materiálna pomoc ( školské potreby, hračky, nábytok, športové potreby, knihy, elektrotechnika, oblečenie, atď.)
 
2 % daň

„Lebo hladný som bol, a dali ste mi jesť; bol som smädný, a dali ste mi piť; prišiel som ako cudzinec, a prijali ste ma; bol som nahý, a zaodeli ste ma; bol som nemocný, a navštívili ste ma; bol som vo väzení, a prišli ste ku mne.“
(Matúš, 25:35-36)

Kontakt

Dom Dobrého Pastiera (SK)
Jó Pásztor Háza (HU)
Das Haus des Guten Hirten (DE)

Hlavná ulica 159/2
925 23 Jelka. Slovensko

tel.: +421 031 7876 488
fax: +421 031 7876 507
mob: +421 903 416 244
e-mail: dobrypastierno@gmail.com