All for Joomla All for Webmasters

Rok 2011

Spoločné kultúrne a športové podujatia, výlety pre deti v roku 2011:

 • Topstar – hľadanie mladých umelcov v detskom domove
 • Veľkonočné nakupovanie v Bratislave
 • Návšteva kina v Bratislave
 • AQUA Thermal Senec
 • Deň detí a koncert v detskom domove /25.6.2011/
 • Návšteva z Poľska
 • Účasť na futbalových zápasoch
 • Nedeľné rodinné stretnutie v detskom domove
 • Zasadnutie Detského parlamentu /Trnava, Pečeňady/
 • Výlet v Jelke /vodný mlyn/
 • Letný výlet – Račková dolina
 • Letné tábory pre detí /Bublina, Detská misia/

Konferencie, fóra, semináre, prednášky a ďalšie vzdelávanie na ktorých sa zástupcovia (príp. zamestnanci) DeD zúčastnili v roku 2011:

 • Fórum riaditeľov detských domovov
 • Združenie zástupcov neštátnych detských domovov
 • Častá – Papiernička, „Mosty v sociálnoprávnej ochrane“ – medzinárodná konferencie
 • FICE – Medzinárodná spoločnosť výchovných komunít (PdF UK v Bratislave)
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny – informačné stretnutie riaditeľov
 • Rada školy a MŠ v Jelke
 • Účasť na všetkých aktivitách Národného projektu NP XXIV 2
 • DC pre mládež – FICE konferencia „Prevýchova včera a dnes. A zajtra?“
 • MPC Nitra /Kvalifikačné vzdelávanie pre vychovávateľov a pedagogických asistentov/
 • MPC Bratislava /Kvalifikačné vzdelávanie v odbore špeciálna pedagogika pre vychovávateľov a pedagogických asistentov/
 • PdF UK v Bratislave /univerzitné vzdelávanie v odbore soc. pedagogika a vychovávateľstvo/
 • PdF TU v Trnave /univerzitné vzdelávanie v odbore soc. pedagogika a vychovávateľstvo/
 • Pracovné stretnutie pre odborných pracovníkov detských domovov
 • Associácia pracovníkov pracujucích s rodinami v kríze