All for Joomla All for Webmasters

Piesne zo stíšení

„Veľmi rád vyjadrujem svoje myšlienky formou piesni, lebo mám rád hudbu aj text. Uvedomujem si, že touto formou sa dá veľa vecí odkázať, a tak keď mám niečo na srdci zložím pieseň, alebo skladbu.

Piesne na tomto CD zachytávajú život pracovníkov detského domova, ktorí vyznávajú kresťanské hodnoty a tiež sa podľa nich snažia žiť a konať. Niektoré piesne som zložil priamo počas pôsobenia v detskom domove a niektoré som už mal skôr, ale považoval som za vhodné použiť ich na tomto CD.

Žijeme život, ktorý je plný skúšok, bojov, ale aj víťazstiev, radosti, lásky a aj odpúšťania.

Nech vám sú tieto piesne inšpiráciou na ceste za Bohom a aj pri práci pre Neho.

Nech je On oslávený.“

Miloš Senko 
(autor textu a hudby)

Rok 2011

Spoločné kultúrne a športové podujatia, výlety pre deti v roku 2011:

 • Topstar – hľadanie mladých umelcov v detskom domove
 • Veľkonočné nakupovanie v Bratislave
 • Návšteva kina v Bratislave
 • AQUA Thermal Senec
 • Deň detí a koncert v detskom domove /25.6.2011/
 • Návšteva z Poľska
 • Účasť na futbalových zápasoch
 • Nedeľné rodinné stretnutie v detskom domove
 • Zasadnutie Detského parlamentu /Trnava, Pečeňady/
 • Výlet v Jelke /vodný mlyn/
 • Letný výlet – Račková dolina
 • Letné tábory pre detí /Bublina, Detská misia/

Konferencie, fóra, semináre, prednášky a ďalšie vzdelávanie na ktorých sa zástupcovia (príp. zamestnanci) DeD zúčastnili v roku 2011:

 • Fórum riaditeľov detských domovov
 • Združenie zástupcov neštátnych detských domovov
 • Častá – Papiernička, „Mosty v sociálnoprávnej ochrane“ – medzinárodná konferencie
 • FICE – Medzinárodná spoločnosť výchovných komunít (PdF UK v Bratislave)
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny – informačné stretnutie riaditeľov
 • Rada školy a MŠ v Jelke
 • Účasť na všetkých aktivitách Národného projektu NP XXIV 2
 • DC pre mládež – FICE konferencia „Prevýchova včera a dnes. A zajtra?“
 • MPC Nitra /Kvalifikačné vzdelávanie pre vychovávateľov a pedagogických asistentov/
 • MPC Bratislava /Kvalifikačné vzdelávanie v odbore špeciálna pedagogika pre vychovávateľov a pedagogických asistentov/
 • PdF UK v Bratislave /univerzitné vzdelávanie v odbore soc. pedagogika a vychovávateľstvo/
 • PdF TU v Trnave /univerzitné vzdelávanie v odbore soc. pedagogika a vychovávateľstvo/
 • Pracovné stretnutie pre odborných pracovníkov detských domovov
 • Associácia pracovníkov pracujucích s rodinami v kríze

Možnosti pomoci

Morálna podpora
 
Finančná pomoc / 
číslo účtu:  0200231698/0900
 
Materiálna pomoc ( školské potreby, hračky, nábytok, športové potreby, knihy, elektrotechnika, oblečenie, atď.)
 
2 % daň

„Lebo hladný som bol, a dali ste mi jesť; bol som smädný, a dali ste mi piť; prišiel som ako cudzinec, a prijali ste ma; bol som nahý, a zaodeli ste ma; bol som nemocný, a navštívili ste ma; bol som vo väzení, a prišli ste ku mne.“
(Matúš, 25:35-36)

Kontakt

Dom Dobrého Pastiera (SK)
Jó Pásztor Háza (HU)
Das Haus des Guten Hirten (DE)

Hlavná ulica 159/2
925 23 Jelka. Slovensko

tel.: +421 031 7876 488
fax: +421 031 7876 507
mob: +421 903 416 244
e-mail: dobrypastierno@gmail.com