All for Joomla All for Webmasters

TITLE

DESCRIPTION

Rok 2022

Voľnočasové, kultúrne, rekreačné a preventívne činnosti v roku 2022:

 • Voľnočasové aktivity v skupine CDR (logické hlavolamy, rozvíjanie motoriky,
  rozvíjanie logického myslenia, spoločenské hry, rozvíjanie komunikačných zručností.)
 • Športové aktivity na čerstvom vzduchu – prechádzky v prírode
 • Kuchynské aktivity – Veľkonočné dobroty s vlastným menom…., pečenie sladkosti
  Tiramisu.
 •  Pozeranie historických a iných hodnotných filmov: „Gróf Monte Christo“ „Pútnik“.
  “Na vrchol”, “Pelé, zrodenie legendy”,The inpassible – Nemožné“, „Dávid“, „Matka
  Tereza“, „Mamma Mia“, „Moja grécka tučná svadba 1 a 2“, Cisárové nové šaty,
  „Zápas o druhú šancu“, „Luther“, „Hacksaw ridge: Zrodenie hrdinu“. „Dvaja
  misionári“, „Modrý zázrak“.
 • Muzikoterapeutické aktivity – perceptívna muzikoterapia.
 •  Zoznamovacia aktivita v CDR
 •  Výtvarné, resp. umelecko-výchovné činnosti: fašiangové masky, naše oslavy,
  veľkonočný pozdrav, Rozkvitnutý strom, Jarné obrázky, „Snehové vločky“.
 •  Preventívna aktivita s názvom: “Konflikty a ich riešenie”.
 •  Historicko-filozofické aktivity: „Spoznávajme okolie“. „Naj Panovníčka – Mária
  Terézia zaujímavosti o jej živote, príbehy, posolstvo“.
 •  Zábavno – vedomostné súťaže: „Dobre vedieť“, „Veľký kvíz pre deti“, Pop-Kvíz“,
  „Veľký futbalový kvíz“, „Najväčší Slovák“, „Activity“.
 •  Tematický deň: „Maďarsko“, „Slovensko“, „Taliansko“.
 •  Iné aktivity: „Vodstvo Slovenska- Svetový deň vody“, „Apríl Mesiac knihy – H.CH.
  Andersen – Noc knižníc“, „História a symbolika stavania 1. mája“, „Iný kraj – iný
  mrav“, „Sloboda, čo to je? – 11.november 1989 – Nežná revolúcia – nekrvavé udalosti,
  ktorých dôsledkom bolo odstránenie komunistického režimu v Česko-Slovensku“.
 • Spoločné stíšenie – axiologizácia, spirituálna výchova – „Dávid a Goliáš“, “Budem s
  tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám ťa, ani ťa neopustím!”, „Na Pána čaká
  moja duša viac ako strážnici na ráno“, „Samota“, „Prázdny hrob“, „Nebudete
  ustarostený o svoj život, čo budete jesť a piť, ani svoje telo, čo si oblečiete“, „Korene
  a výhonky“, „Dobrý základ života“, „…ale všetko skúmajte; dobrého sa držte!“, „Boh
  a spravodlivosť“, „Boh – človek – práca“, „Horčičie zrnko“, „Široká a úzka cesta“, „Ja
  som vzkriesenie a život“, „Na ktorej ceste vedie tvoj život?“, „Počujúce ucho a vidiace
  oči“, „Poznám tvoje súženie aj chudobu – ale si bohatý…“, „Čo nám prinesie
  budúcnosť?“.
 •  Veľkonočná svätá omša s požehnaním Urbi et Orbi. Slávnosť Pánovho
  zmŕtvychvstania z Baziliky sv. Petra vo Vatikáne – sledovanie TV v priamom
  prenose.
 •  Pracovné aktivity-kosenie trávy a úprava okolia CDR
 •  Aktivity s výchovným cieľom: „Americký sen“ trochu inak. Drogová scéna v USA,
  dopad neoliberárnej spoločnosti. – protidrogová prevencia, „Závislosť na display“,
  „Ako poznať falošné správy?“, „Duševné zdravie detí“, „Online výzva“, „Snapchat“,
  „Online Gambling“, „Grooming“, „Recept na bezpečie v online svete“, „ WhatsApp“,
  „Ako sa stať podnikateľom?“
 •  Logoterapeutická aktivita s axiologickým zámerom. M.Lutherove myšlienky.
 •  Spoločensko-vedná aktivita s názvom: „Komunálne voľby 2022“.
 •  Celodenný výlet pre CDR. (program: cesta autobusom do Bojníc).
 •  Deň detí – (aktivity: minifutbal na dvore, vybíjaná, muzikoterapia pre väčšie deti,
  arteterapia pre väčšie deti, stíšenie s názvom „Ježiš klope na tvojich dverách“, Dobre
  vedieť – zábavná aktivita, veľký kvíz pre deti a rodiny, hry pre šikovné deti na dvore,
  gratulovanie jubilantom v CDR, súťaže v skupinách).
 •  Grilovanie na dvore CDR.
 •  Sledovanie futbalových zápasov – MS 2022
 •  Výlet do Trnavy. (Lanový park pre deti).
 •  Výlet k Malému Dunaju – obed v reštaurácii.
 •  Detské rekreačné tábory – Detská misia Častá, Tatranská Lomnica.
 •  Jednodňový výlet CDR. (program: odchod z Jelky do Strečna, návšteva hradu, plavba
  na plti (Váh), návšteva Ekoparku v Piešťanoch – KontaktZOO, vodný bicykel, lanová
  dráha, veslovanie v člne, spoločná zmrzlina, príchod domov do CDR).
 •  Návšteva amfiteátra v Senci – Premietali film s názvom „Mimoni 2: Zloduch
  prichádza“
 •  Jednodňový výlet CDR do Terchovej (program: cestovanie s vláčikom cez mestečko,
  nákup, túra – Jánošíkove diery, lanovka
 •  Výlet PNR do Chorvátska (Ičiči)
 •  Jednodňové výlety PNR – Budapešť (Operetné divadlo – „Marica grófnő“, „Abigél“,
  „Mágnás Miska“)
 •  Jednodňový výlet PNR do Budapešti (Budavári Palotakoncert)
 •  Jednodňový výlet CDR do Rakúska (FamilyPark)
 •  Slovakia Ring (Orechová Potôň) – návšteva v Slovenskom motokárovom centre.
 •  Výlet do Galanty – navštívili sme Ranč pri Striebornom jazere. Deti jazdili na koni
  a mali sme na ranči aj spoločný obed.
 •  TopStar – hľadanie talentov v CDR.
 •  Jelčianske hody – spoločná prechádzka po dedine, kolotoče.
 •  Letný výlet PNR – Donovaly.
 •  Spomienka na zosnulých – návšteva  cintorína, spomienka na zakladateľa DDP.
 •  Rozdávanie Mikulášskych balíčkov.
 •  Návšteva divadla v Dunajskej Strede „Gül Baba“(PNR)
 •  Návšteva divadla v Nitre „Jozef a jeho zázračný farebný plášť“ (PNR)
 •  Návšteva divadla v Bratislave „Mamma Mia!“ SUS a PNR
 •  Vianočné sviatky v CDR – kultúrny program, stíšenie, odovzdávanie darčekov aj od
  sponzorov, príhovor starostu, rozhovor s hosťami a sponzormi.
 •  Silvestrovská oslava.

Supervízia pre zamestnancov v roku 2022:

 • Hranice vo výchove , ich vytváranie a rešpektovanie deťmi v SUS a v PNR.
 •  Možné následky hraníc
 •  Účinné stratégie komunikácie s dieťaťom v období puberty
 •  Práca s dieťaťom s NKS
 •  Riešenie problémovej situácie
 •  Ako zvládať citové ,,útoky, výčitky, vydieranie" dieťaťa, a ako im predchádzať? Ako
  dieťaťu pomôcť vysporiadať sa so situáciou, v ktorej sa nachádza?
 •  Práca s hysterickým dieťaťom mladšieho školského veku
 •  Ako sa učiť "bez plaču" s deťmi s poruchami učenia (dysgrafia, dysortografia,
  dyslexia, dyskalkulia,…, poruchy pozornosti)
 •  Motivácia a demotivácia zamestnancov vo výchove
 •  Sociálne siete a ich vplyv na vývin a sebaúctu u detí/dospievajúcich
 •  Skvalitnenie psychologického poradenstva v CDR
 • Vzdelávanie zamestnancov v roku 2022:
 •  Vzťahová väzba – Vplyv raného detstva na vývin mozgu a správania
 •  Detská kresba ako nástroj psychodiagnostiky
 •  Zóna najbližšieho vývinu – teória Vygotského v praxi
 •  Dítě v pěstounské péči a trauma
 •  Vzdelávanie o sexuálnom násilí na deťoch pre zamestnancov a odborný personál CDR
 •  Adaptačné vzdelávanie psychológa CDR
 •  Adaptačné vzdelávanie vychovávateľa v SUS
 •  Muzikofiletika – medzi umením a terapiou