All for Joomla All for Webmasters

Piesne zo stíšení

„Veľmi rád vyjadrujem svoje myšlienky formou piesni, lebo mám rád hudbu aj text. Uvedomujem si, že touto formou sa dá veľa vecí odkázať, a tak keď mám niečo na srdci zložím pieseň, alebo skladbu.

Piesne na tomto CD zachytávajú život pracovníkov detského domova, ktorí vyznávajú kresťanské hodnoty a tiež sa podľa nich snažia žiť a konať. Niektoré piesne som zložil priamo počas pôsobenia v detskom domove a niektoré som už mal skôr, ale považoval som za vhodné použiť ich na tomto CD.

Žijeme život, ktorý je plný skúšok, bojov, ale aj víťazstiev, radosti, lásky a aj odpúšťania.

Nech vám sú tieto piesne inšpiráciou na ceste za Bohom a aj pri práci pre Neho.

Nech je On oslávený.“

Miloš Senko 
(autor textu a hudby)

Rok 2009

Spoločné kultúrne a športové podujatia, výlety pre detí v roku 2009:

 • Prechádzky v zimnej prírode
 • Letný výlet – /Modra, Papiernička/ všetky prof. rodiny
 • Návšteva ZOO a Botanickej záhrady v Bratislave
 • Benefičný koncert v Bratislave – Úsmev ako dar /december/
 • Deň otvorených dverí – Markíza, Bratislava
 • Topstar – hľadanie mladých umelcov v detskom domove, karneval
 • Mikulášska oslava v jednotlivých prof. rodinách
 • Veľkonočné a vianočné prázdniny, Vianočná slávnosť
 • Výchova k manželstvu a rodičovstvu (spoločné aktivity, hravé vyučovanie) 1 x za mesiac počas celého roka
 • Protidrogové preventívne programy – prednášky
 • Jazdenie na koňoch
 • Návšteva Chovu tigrov – Kostolná pri Dunaji
 • Nedeľné rodinné stretnutie v Detskom domove
 • Návšteva kina a divadla
 • Letné tábory, organizované Očkolandiou a Detskou misiou
 • Uctenie si pamiatky zosnulých na cintorínoch, vrátane príbuzných detí
 • Návšteva kúpaliska v Senci
 • Spoločné grilovanie v DeD
 • Účasť na futbalových zápasoch
 • Účasť na konkurze STV „Minitalent“
 • Návštevy sponzorov v DeD

Konferencie, fóra, semináre, prednášky, na ktorých sa zástupcovia (príp. zamestnanci) DeD zúčastnili v roku 2009:

 • Fórum riaditeľov detských domovov
 • Združenie zástupcov neštátnych detských domovov
 • Častá – Papiernička, „Mosty v sociálnoprávnej ochrane“ – medzinárodná konferencie
 • FICE – Medzinárodná spoločnosť výchovných komunít (PdF UK v Bratislave)
 • Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
 • Rada školy a MŠ v Jelke
 • Tematické odborné vzdelávanie pre profesionálnych rodičov – realizované v rámci národného projektu NP XXIV 2 (jednotlivé témy: a/ Vzťahová väzba, podmienky jej vzniku a význam pre zdravý duševný vývin človeka, vzťahová väzba v kontexte profesionálnej rodinnej starostlivosti, b/ Špecifické potreby dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou v profesionálnej rodine v súvislosti so školou a zaškolením dieťaťa,, c/ Dotyková terapia, d/ Etapy utvárania vzťahu profesionálneho rodiča a dieťaťa v závislosti od vývinových potrieb a životnej histórie dieťaťa)
 • Seminár „Udržanie vnútornej sily“
 • Odborný seminár „Sexuálne zneužívanie detí v detskom domove“
 • Vzdelávanie „Manažérske zručnosti“ pre riaditeľov detských domovoch
 • Konzultácia so psychológom z Maďarska ohľadnej náhradnej rodinnej starostlivosti
 • Seminár na tému „Enuréza“
 • Seminár na tému „Deti mladšieho školského veku“ – ich vývinové potreby

Možnosti pomoci

Morálna podpora
 
Finančná pomoc / 
číslo účtu:  0200231698/0900
 
Materiálna pomoc ( školské potreby, hračky, nábytok, športové potreby, knihy, elektrotechnika, oblečenie, atď.)
 
2 % daň

„Lebo hladný som bol, a dali ste mi jesť; bol som smädný, a dali ste mi piť; prišiel som ako cudzinec, a prijali ste ma; bol som nahý, a zaodeli ste ma; bol som nemocný, a navštívili ste ma; bol som vo väzení, a prišli ste ku mne.“
(Matúš, 25:35-36)

Kontakt

Dom Dobrého Pastiera (SK)
Jó Pásztor Háza (HU)
Das Haus des Guten Hirten (DE)

Hlavná ulica 159/2
925 23 Jelka. Slovensko

tel.: +421 031 7876 488
fax: +421 031 7876 507
mob: +421 903 416 244
e-mail: dobrypastierno@gmail.com