All for Joomla All for Webmasters

Piesne zo stíšení

„Veľmi rád vyjadrujem svoje myšlienky formou piesni, lebo mám rád hudbu aj text. Uvedomujem si, že touto formou sa dá veľa vecí odkázať, a tak keď mám niečo na srdci zložím pieseň, alebo skladbu.

Piesne na tomto CD zachytávajú život pracovníkov detského domova, ktorí vyznávajú kresťanské hodnoty a tiež sa podľa nich snažia žiť a konať. Niektoré piesne som zložil priamo počas pôsobenia v detskom domove a niektoré som už mal skôr, ale považoval som za vhodné použiť ich na tomto CD.

Žijeme život, ktorý je plný skúšok, bojov, ale aj víťazstiev, radosti, lásky a aj odpúšťania.

Nech vám sú tieto piesne inšpiráciou na ceste za Bohom a aj pri práci pre Neho.

Nech je On oslávený.“

Miloš Senko 
(autor textu a hudby)

Rok 2019

Voľnočasové, kultúrne, rekreačné a preventívne činnosti v roku 2019

 Preventívne, sociálno-výchovné a edukatívno-rekreačné činnosti v samostatnej
skupine
 Najmilší koncert roka – Trnava (regionálne kolo)
 Najmilší koncert roka – Bratislava, Divadlo Aréna – postup do celoslovenského
 Aqua City Senec – návšteva plavárne
 Návšteva plavárne – Sládkovičovo
 Jarné prázdniny – Tábor Fantázia detí o.z.
 Veľkonočné prázdniny – šibačka v Jelke
 TOPSTAR – hľadanie mladých talentov v CDR
 Spomienka na zakladateľa CDR
 Deň detí v Centre pre deti a rodiny
 Organizované letné tábory pre deti a mládež – (Detská misia, Fantázia deti o.z.)
 Štrnásťdňový pobyt profesionálnej náhradnej rodiny v Chorvátsku – Rabac a v
Taliansku – Benátky.
 Pobyt profesionálnej náhradnej rodiny – Trenčianske Teplice
 Pobyt profesionálnej náhradnej rodiny – Budapešť (Cirkus, divadlo, kultúrne
programy)
 Jelčianske obecné dni – vystupovanie detí z CDR

 Jelčianské hody
 Mikulášska oslava v CDR
 Predvianočný koncert Základnej umeleckej školy – Kultúrny dom v Jelke
 Vianočný benefičný koncert Úsmev ako dar – Bratislava, Incheba Expo Aréna
 Vianočná slávnosť v CDR
 Nedeľné stretnutia – stíšenia v CDR
 Muzikoterapeutický program pre deti (modifikácia prežívania pomocou hudby)
 Návšteva kina
 Trojdňový výlet celého CDR (Námestovo, Oravská priehrada, Oravský zámok, Poľsko
Wieliczka – soľná baňa, Kraków)
 Návšteva profesionálnej náhradnej rodiny v divadle – (Bratislava, SND, opera
 Predvianočný koncert Základnej umeleckej školy v Senci
 Celodenný výlet CDR do Budapešti (Cirkus, Budínský hrad, Citadela, Reťazový most)
Konferencie, fóra, semináre, prednášky a ďalšie vzdelávanie, na ktorých sa zástupcovia
(príp. zamestnanci) CDR domova zúčastnili:
 Fórum riaditeľov CDR
 Združenie zástupcov neštátnych CDR
 Častá – Papiernička, „Mosty v sociálnoprávnej ochrane“ – medzinárodná konferencia
 Mosty v sociálnoprávnej ochrane organizuje Spoločnosť priateľov detí z detských
domov Úsmev ako dar v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny
s Fórom riaditeľov a zamestnancov detských domov a Vysokou školou zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety (riaditeľka, zodpovedná osoba)
 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny – informačné a metodické stretnutia Rada
školy v Jelke pri ZŠ a v MŠ /riaditeľka a zodpovedná osoba/
 Diagnostické centrum pre mládež – FICE konferencia – Križovatky X. „Úskalia
náhradnej výchovy“.
 Pracovné stretnutia pre odborných pracovníkov CDR /riaditeľ, sociálny pracovník/
organizované Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny
 Prednáška pre poslucháčov Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave –
(zodpovedná osoba)
 Sociálno-pedagogický dialóg V. „Roly ženy a muža vo výchove – ideál, alebo
prekonaný model?“ – Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku –
aktívna účasť zodpovednej osoby – publikovaný príspevok v časopise Studia
Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok.
 Metodické stretnutie pre PNR –ÚPSVaR v Piešťanoch
 Školenie pre sociálnych pracovníkov – Vysoké Tatry
 Metodické stretnutie sociálnych pracovníkov – ÚPSVaR v Bratislave a v Seredi
 Nové poznatky o vzťahovej väzba a ich praktické využitie v CDR – Piešťany
 Súčasná transakčná analýza – Piešťany
 Dieťa v ohrození – Bratislava

Možnosti pomoci

Morálna podpora
 
Finančná pomoc / 
číslo účtu:  0200231698/0900
 
Materiálna pomoc ( školské potreby, hračky, nábytok, športové potreby, knihy, elektrotechnika, oblečenie, atď.)
 
2 % daň

„Lebo hladný som bol, a dali ste mi jesť; bol som smädný, a dali ste mi piť; prišiel som ako cudzinec, a prijali ste ma; bol som nahý, a zaodeli ste ma; bol som nemocný, a navštívili ste ma; bol som vo väzení, a prišli ste ku mne.“
(Matúš, 25:35-36)

Kontakt

Dom Dobrého Pastiera (SK)
Jó Pásztor Háza (HU)
Das Haus des Guten Hirten (DE)

Hlavná ulica 159/2
925 23 Jelka. Slovensko

tel.: +421 031 7876 488
fax: +421 031 7876 507
mob: +421 903 416 244
e-mail: dobrypastierno@gmail.com