All for Joomla All for Webmasters

Piesne zo stíšení

„Veľmi rád vyjadrujem svoje myšlienky formou piesni, lebo mám rád hudbu aj text. Uvedomujem si, že touto formou sa dá veľa vecí odkázať, a tak keď mám niečo na srdci zložím pieseň, alebo skladbu.

Piesne na tomto CD zachytávajú život pracovníkov detského domova, ktorí vyznávajú kresťanské hodnoty a tiež sa podľa nich snažia žiť a konať. Niektoré piesne som zložil priamo počas pôsobenia v detskom domove a niektoré som už mal skôr, ale považoval som za vhodné použiť ich na tomto CD.

Žijeme život, ktorý je plný skúšok, bojov, ale aj víťazstiev, radosti, lásky a aj odpúšťania.

Nech vám sú tieto piesne inšpiráciou na ceste za Bohom a aj pri práci pre Neho.

Nech je On oslávený.“

Miloš Senko 
(autor textu a hudby)

TITLE

DESCRIPTION

Rok 2016

Voľnočasové, kultúrne a rekreačné činnosti za rok 2016

 • TOPSTAR – hľadanie mladých talentov
 • Veľkonočné sviatky v detskom domove
 • Spomienka na zakladateľa detského domova
 • Matrimoniagogika pre mladých – kontinuálna a intencionálna zážitková výchova k manželstvu a rodičovstvu
 • Deň detí
 • Forum Romanum pre deti z DeD – stretnutie detí a mladých dospelých s riaditeľkou DeD – prejednanie významných zmien v DeD
 • Letný výchovno-rekreačný tábor – Železnô
 • Letný oddychový tábor – Jelka
 • Organizované letné tábory pre deti a mládež – Bublina o.z., Detská misia
 • Celodenný výlet /Topoľčianky – kaštieľ, národný žrebčín, Arborétum/
 • Celodenný výlet do Českej republiky /Brno – Rodinný zábavný park, Jaskyňa Macocha/
 • Štrnásťdňový pobyt profesionálnej rodiny v Chorvátsku /Trogir, Okrug/
 • Pobyt profesionálnej rodiny – Rajecké Teplice
 • Mikulášska oslava – návšteva štátneho tajomníka MPSVaR SR
 • Víkendové pobyty v Detskej misie, Častá
 • Vianočný benefičný koncert Úsmev ako dar – Bratislava, Incheba Expo Aréna
 • Stretnutie detí so študentami vysokých škôl
 • Vianočná slávnosť v detskom domove
 • Nedeľné stretnutia profesionálnych rodín v detskom domove

Konferencie, fóra, semináre, prednášky a ďalšie vzdelávanie, na ktorých sa zástupcovia (príp. zamestnanci) detského domova zúčastnili:

 • Fórum riaditeľov detských domovov
 • Združenie zástupcov neštátnych detských domovov
 • Častá – Papiernička, „Mosty v sociálnoprávnej ochrane“ – medzinárodná konferencia (riaditeľka)
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny – informačné stretnutia
 • Rada školy v Jelke pri ZŠ a v MŠ
 • Diagnostické centrum pre mládež – FICE konferencia – Križovatky VIII (sociálny pracovník, zodpovedná osoba)
 • Pedagogická fakulta Univerzity Jána Selyeho v Komárne /univerzitné vzdelávanie v odbore predškolská a elementárna pedagogika – úspešne ukončené štúdium/ – prof. rodič,
 • Pracovné stretnutie pre odborných pracovníkov detských domovov /riaditeľ, sociálny pracovník DeD/ organizované Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Prednáška pre poslucháčov Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave – téma: „Skúsenosti z náhradnej starostlivosti z pozície zriaďovateľa a náhradného rodiča.“
 • Koordinačné stretnutie k problematike násilia na deťoch organizované ÚPSVaR Sereď /sociálny pracovník/
 • Sociálno-pedagogický dialóg II. „Detstvo – istoty a neistoty v súčasnom svete“. Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku – aktívna účasť zodpovednej osoby DeD
 • Práca s mládežou – odborná konferencia – Nitra, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre (sociálny pracovník, zodpovedná osoba)
 • Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – Kvalifikačné vzdelávanie v odbore špeciálna pedagogika, študijná profilácia pedagogika psychosociálne narušených – prebiehajúce štúdium (riaditeľka, zodpovedná osoba)
 • Prevencia AD – Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – medzinárodná konferencia „Zo zariadenia do samostatného života“ – Inovácie ústavnej starostlivosti a kvalita života po odchode zo zariadenia – Orava (zodpovedná osoba)
 • Psychoterapia (Trnava, seminár k problematike poruchy správania)
 • Vzdelávania organizované občianskym združením Úsmev ako dar k rôznym témam /sociálny pracovník DeD/

Možnosti pomoci

Morálna podpora
 
Finančná pomoc / 
číslo účtu:  0200231698/0900
 
Materiálna pomoc ( školské potreby, hračky, nábytok, športové potreby, knihy, elektrotechnika, oblečenie, atď.)
 
2 % daň

„Lebo hladný som bol, a dali ste mi jesť; bol som smädný, a dali ste mi piť; prišiel som ako cudzinec, a prijali ste ma; bol som nahý, a zaodeli ste ma; bol som nemocný, a navštívili ste ma; bol som vo väzení, a prišli ste ku mne.“
(Matúš, 25:35-36)

Kontakt

Dom Dobrého Pastiera (SK)
Jó Pásztor Háza (HU)
Das Haus des Guten Hirten (DE)

Hlavná ulica 159/2
925 23 Jelka. Slovensko

tel.: +421 031 7876 488
fax: +421 031 7876 507
mob: +421 903 416 244
e-mail: dobrypastierno@gmail.com