All for Joomla All for Webmasters

Piesne zo stíšení

„Veľmi rád vyjadrujem svoje myšlienky formou piesni, lebo mám rád hudbu aj text. Uvedomujem si, že touto formou sa dá veľa vecí odkázať, a tak keď mám niečo na srdci zložím pieseň, alebo skladbu.

Piesne na tomto CD zachytávajú život pracovníkov detského domova, ktorí vyznávajú kresťanské hodnoty a tiež sa podľa nich snažia žiť a konať. Niektoré piesne som zložil priamo počas pôsobenia v detskom domove a niektoré som už mal skôr, ale považoval som za vhodné použiť ich na tomto CD.

Žijeme život, ktorý je plný skúšok, bojov, ale aj víťazstiev, radosti, lásky a aj odpúšťania.

Nech vám sú tieto piesne inšpiráciou na ceste za Bohom a aj pri práci pre Neho.

Nech je On oslávený.“

Miloš Senko 
(autor textu a hudby)

TITLE

DESCRIPTION

Informácia o voľnom pracovnom mieste v Centre pre deti a rodiny v Jelke – Dobrý Pastier n.o. Jelka

Informácia o voľnom pracovnom mieste v Centre pre deti a rodiny v Jelke – Dobrý Pastier n.o. Jelka

Kraj: Trnavský
Názov pracovnej pozície: sociálny pracovník – zastupovanie počas RD – 1 pracovné miesto
Miesto výkonu práce: Centrum pre deti a rodiny v Jelke, Hlavná 159/2, 925 23 Jelka
Náplň práce: vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas
výkonu opatrení SPODaSK v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a
jeho rodinou
Termín nástupu : ihneď
Pracovný pomer: na dobu určitú
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca
Prax v odbore: najlepšie minimálne 3 roky, ale aj bez praxe.
Požadované doklady: žiadosť o zaradenie do výberového konania; žiadosť o prijatie do zamestnania;
životopis ; motivačný list; overená kópia vysvedčenia a diplomu alebo iného vzdelania; register
trestov nie starší ako 3 mesiace; písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov;
lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti; čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov.
Ak uchádzač má už vyšetrenie u klinického psychológa, je potrebné ho doložiť k žiadosti. Termín
podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi je
potrebné zaslať na adresu centra pre deti a rodiny najneskôr do 15. septembra 2022. Termín
výberového konania bude v septembri 2022. Čas dohodneme telefonicky.
Adresa: Centrum pre deti a rodiny v Jelke Dobrý Pastier n.o., Hlavná ul. 159/2, 925 23 Jelka
Tel. číslo: 031/7876488 E-mail: dobrypastierno@gmail.com

V Jelke dňa 24.8. 2022 Dr. Mgr. et Mgr. Iveta Gaspareczová riaditeľka Centra pre deti a rodiny

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Možnosti pomoci

Morálna podpora
 
Finančná pomoc / 
číslo účtu:  0200231698/0900
 
Materiálna pomoc ( školské potreby, hračky, nábytok, športové potreby, knihy, elektrotechnika, oblečenie, atď.)
 
2 % daň

„Lebo hladný som bol, a dali ste mi jesť; bol som smädný, a dali ste mi piť; prišiel som ako cudzinec, a prijali ste ma; bol som nahý, a zaodeli ste ma; bol som nemocný, a navštívili ste ma; bol som vo väzení, a prišli ste ku mne.“
(Matúš, 25:35-36)

Kontakt

Dom Dobrého Pastiera (SK)
Jó Pásztor Háza (HU)
Das Haus des Guten Hirten (DE)

Hlavná ulica 159/2
925 23 Jelka. Slovensko

tel.: +421 031 7876 488
fax: +421 031 7876 507
mob: +421 903 416 244
e-mail: dobrypastierno@gmail.com