All for Joomla All for Webmasters

Piesne zo stíšení

„Veľmi rád vyjadrujem svoje myšlienky formou piesni, lebo mám rád hudbu aj text. Uvedomujem si, že touto formou sa dá veľa vecí odkázať, a tak keď mám niečo na srdci zložím pieseň, alebo skladbu.

Piesne na tomto CD zachytávajú život pracovníkov detského domova, ktorí vyznávajú kresťanské hodnoty a tiež sa podľa nich snažia žiť a konať. Niektoré piesne som zložil priamo počas pôsobenia v detskom domove a niektoré som už mal skôr, ale považoval som za vhodné použiť ich na tomto CD.

Žijeme život, ktorý je plný skúšok, bojov, ale aj víťazstiev, radosti, lásky a aj odpúšťania.

Nech vám sú tieto piesne inšpiráciou na ceste za Bohom a aj pri práci pre Neho.

Nech je On oslávený.“

Miloš Senko 
(autor textu a hudby)

Informácia o voľnom pracovnom mieste v Centre pre deti a rodiny v Jelke – Dobrý Pastier n.o. Jelka

Informácia o voľnom pracovnom mieste v Centre pre deti a rodiny v Jelke – Dobrý Pastier n.o. Jelka

 

Kraj: Trnavský

Názov pracovnej pozície: psychológ – zastupovanie počas MD a RD – 1 pracovné miesto

Miesto výkonu práce: Centrum pre deti a rodiny v Jelke, Hlavná 159/2, 925 23 Jelka

Náplň práce: psychologická diagnostika detí, psychologické poradenstvo, príp. terapia určená deťom, rodinným príslušníkom dieťaťa, zamestnancom CDR, vedenie spisovej dokumentácie psychológa, komunikácia s úradmi pri NRS, NOS, sanácií, vypracovanie dokumentov pre súdy, úrady, pre CDR.

Termín nástupu :  01.06.2022

Pracovný pomer:  na dobu určitú

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia

Prax v odbore: najlepšie minimálne 3 roky, ale môže byť aj bez praxe, resp. s menšou praxou

Požadované doklady: žiadosť o zaradenie do výberového konania;  žiadosť o prijatie do zamestnania; životopis ; motivačný list; overená kópia vysvedčenia a diplomu alebo iného vzdelania;  register trestov nie starší ako 3 mesiace; písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov; lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti; čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov.

Ak  uchádzač má už vyšetrenie u klinického psychológa, je potrebné ho doložiť k žiadosti. Posudok nemá byť starší, ako jeden rok.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu centra pre deti a rodiny najneskôr do 20.4.2022. Termín výberového konania bude koncom apríla 2022. Čas dohodneme telefonicky.

Adresa: Centrum pre deti a rodiny v Jelke  Dobrý Pastier n.o., Hlavná ul. 159/2, 925 23 Jelka

Tel. číslo: 031/7876488

E-mail: dobrypastierno@gmail.com

 

V Jelke dňa 15.3. 2022                                      Dr. Mgr. et Mgr. Iveta Gaspareczová

riaditeľka Centra pre deti a rodiny

Možnosti pomoci

Morálna podpora
 
Finančná pomoc / 
číslo účtu:  0200231698/0900
 
Materiálna pomoc ( školské potreby, hračky, nábytok, športové potreby, knihy, elektrotechnika, oblečenie, atď.)
 
2 % daň

„Lebo hladný som bol, a dali ste mi jesť; bol som smädný, a dali ste mi piť; prišiel som ako cudzinec, a prijali ste ma; bol som nahý, a zaodeli ste ma; bol som nemocný, a navštívili ste ma; bol som vo väzení, a prišli ste ku mne.“
(Matúš, 25:35-36)

Kontakt

Dom Dobrého Pastiera (SK)
Jó Pásztor Háza (HU)
Das Haus des Guten Hirten (DE)

Hlavná ulica 159/2
925 23 Jelka. Slovensko

tel.: +421 031 7876 488
fax: +421 031 7876 507
mob: +421 903 416 244
e-mail: dobrypastierno@gmail.com